Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI

Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI (PEIANC) có thể:

  • giúp bạn ổn định cuộc sống ở PEI
  • sắp xếp một buổi đánh giá trình độ ngoại ngữ và đăng ký cho bạn học tiếng Anh dành cho người nhập cư nếu cần thiết
  • cung cấp thông tin, đào tạo và đáp ứng các nguồn lực cho bạn
  • giới thiệu và bắt cặp bạn với những người tình nguyện để được giúp đỡ và kết bạn
  • hỗ trợ bạn trở nên độc lập và giúp bạn tìm kiếm việc làm, hay
  • giúp bạn trở thành người tự kinh doanh hay khởi nghiệp trong lĩnh vực mà bạn dự định theo đuổi

PEIANC cũng làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ, trường học, cộng đồng và cơ quan chính phủ để giúp họ hiểu thêm về nhu cầu của người nhập cư. Hơn nữa, Hiệp Hội cũng thông tin với Cư Dân Đảo về các lợi ích của chính sách nhập cư, tình trạng hiện tại của di dân tỵ nạn trên thế giới và lý do vì sao người ta phải rời bỏ quê hương của họ. Thông qua các hoạt động này, PEIANC giúp tạo ra một cộng đồng luôn sẵn lòng chào đón những người nhập cư ở tỉnh bang Đảo Hoàng Tử Edward, cho dù họ thuộc tầng lớp di dân nào và đến từ đất nước nào.

Nếu bạn là người nhập cư đến PEI sinh sống, việc đăng ký trở thành khách hàng của PEIANC là ý tưởng hay ho rất nên làm, nếu như bạn chưa thực hiện. Ngay cả khi bạn thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và bạn nghĩ rằng bạn có đủ kỹ năng và nguồn lực để hoà nhập với xã hội, bạn có thể vẫn có được lợi ich khi duy trì liên lạc với chúng tôi.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.