Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI

Đã được cập nhật: 2023-06-27

Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) có thể:

  • giúp bạn ổn định cuộc sống ở PEI
  • sắp xếp một buổi đánh giá trình độ ngoại ngữ và giúp bạn đăng ký học lớp tiếng Anh dành cho người nhập cư nếu cần thiết
  • đào tạo, cung cấp thông tin, và các nguồn tài nguyên phù hợp với bạn
  • giới thiệu và kết nối bạn với các tình nguyện viên để bạn được hỗ trợ và kết giao
  • giúp bạn trở nên độc lập
  • giúp bạn tìm được việc làm, trở thành người tự kinh doanh hoặc khởi nghiệp kinh doanh nếu đây là điều bạn dự định theo đuổi

IRSA cũng làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ, các trường học, các nhóm cộng đồng và cơ quan chính phủ để giúp họ hiểu được nhu cầu của người nhập cư. Hơn nữa, hiệp hội cũng thông tin cho Cư dân Đảo về lợi ích của chính sách nhập cư, tại sao mọi người rời khỏi quê hương của họ, và tình trạng hiện tại của di dân tị nạn ở nhiều nơi trên thế giới. Thông qua những hoạt động này, IRSA giúp tạo ra một cộng đồng ở đây luôn sẵn lòng chào đón tất cả những người nhập cư đến tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward, cho dù họ thuộc tầng lớp di dân nào và đến từ đất nước nào.

Nếu bạn là người nhập cư đến sinh sống ở PEI và chưa phải là khách hàng của IRSA, việc đăng ký trở thành khách hàng của IRSA là một ý tưởng hay mà bạn nên làm. Ngay cả khi bạn thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và bạn có tất cả các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để hòa nhập với xã hội, bạn có thể vẫn hưởng lợi từ việc giữ liên lạc với chùng tôi.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.