Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Về Tài Liệu Hướng Dẫn

Đã được cập nhật: 2023-06-22

Chúng tôi giới thiệu phần này của trang web IRSA là "Tài liệu Hướng dẫn dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward", hoặc ngắn gọn là "Tài liệu Hướng dẫn". Tài liệu này dành cho những người mới nhập cư đến sinh sống ở tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward (PEI), Canada.

Trong Tài Liệu Hướng Dẫn, bạn sẽ tìm được thông tin cơ bản về:

  • những việc cần làm ngay khi bạn vừa mới đến
  • những giấy tờ pháp lý quan trọng ở Canada và cách làm thủ tục để nhận được những giấy tờ này
  • những khía cạnh cơ bản của cuộc sống thường nhật ở Canada và ở Đảo Hoàng Tử Edward

Những thông tin này sẽ giúp bạn ổn định cuộc sống nhanh chóng và dễ dàng hơn, nhờ vậy mà bạn có thể tận hưởng môi trường sống mới và tham gia vào hoạt động xã hội bằng hết khả năng của bạn.

Cách Sử Dụng Tài Liệu Hướng Dẫn

Bạn có thể tìm kiếm thông tin Tài Liệu Hướng Dẫn bằng cách sử dụng menu điều hướng ở phía bên phải, hay nhấp vào các liên kết ở trang Sơ Đồ Tài Liệu Hướng Dẫn. Nếu bạn vừa mới đến, bạn có thể muốn xem lướt qua các phần, chỉ để làm quen với nội dung của tài liệu. Sau đó, bạn có thể xem lại từng nội dung liên quan đến tình trạng hiện tại của bạn khi bạn dần ổn định cuộc sống.

Những Nguồn Thông Tin Bên Ngoài

Trong Tài Liệu Hướng Dẫn, chúng tôi có đưa vào nhiều đường dẫn liên kết với các tài liệu và trang web bên ngoài để thuận tiện cho bạn tìm kiếm thông tin liên quan đến những chủ đề cụ thể, hay tiếp cận được các tài liệu và biểu mẫu cần thiết. Lưu ý là chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và độ chính xác của thông tin trình bày trên các trang web hay tài liệu đó. Hơn nữa, phần lớn các nguồn thông tin cung cấp từ bên ngoài chỉ được trình bày bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng thì có cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chỉ có một vài nguồn có thêm ngôn ngữ khác.

Vui lòng đọc Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý Của Trang Web của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Phản Hồi Của Bạn

Điều quan trọng đối với chúng tôi là Tài Liệu Hướng Dẫn này hữu dụng cho tất cả mọi người mới nhập cư. Nếu có một chủ đề hay thông tin chưa có trong tài liệu mà bạn nghĩ là cần được đưa vào, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cân nhắc để đưa vào.

Đường dẫn liên kết với Tài Liệu Hướng Dẫn

Địa chỉ tham chiếu URL là:

https://www.irsapei.ca/guide

Đội Ngũ Thực Hiện Tài Liệu Hướng Dẫn

Catherine Ronahan - khảo cứu, biên soạn
Beti Andric - thiết kế trang web, biên soạn, biên tập, quản lý dịch thuật
Rosalie Murphy - biên tập
Sasha Andric - lập trình

Những Người Dịch

Aline Boufard / Jean Davis - Tiếng Pháp
María Montpeller - Tiếng Tây Ban Nha
Carole Mansour / Farahnaz Rezaei - Tiếng Ả rập
Mehdi Khaniki / Farahnaz Rezaei - Tiếng Ba Tư
Lan Do - Tiếng Việt
Pei Wang / Alex Yin - Tiếng Trung Quốc
Byoung Bae Choi / Hosoon Lee - Tiếng Triều Tiên

Byoung Bae Choi
Để tưởng nhớ Byoung Bae Choi
(1960-2012)

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.