Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Sơ Đồ Tài Liệu Hướng Dẫn

Đội Ngũ Thực Hiện Tài Liệu Hướng Dẫn

Catherine Ronahan - khảo cứu, biên soạn
Beti Andric - thiết kế trang web, biên soạn, biên tập, quản lý dịch thuật
Rosalie Murphy - biên tập
Sasha Andric - lập trình

Những Người Dịch

Aline Boufard / Jean Davis - Tiếng Pháp
María Montpeller - Tiếng Tây Ban Nha
Carole Mansour / Farahnaz Rezaei - Tiếng Ả rập
Mehdi Khaniki / Farahnaz Rezaei - Tiếng Ba Tư
Lan Do - Tiếng Việt
Pei Wang / Alex Yin - Tiếng Trung Quốc
Byoung Bae Choi / Hosoon Lee - Tiếng Triều Tiên

Byoung Bae Choi
Để tưởng nhớ Byoung Bae Choi
(1960-2012)

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.