حمايت و خدمات برای کارکنان خارجی موقت

کارمندان استقرار در IRSA به کارگران خارجی موقت (TFW) و کارفرمایان آنها در مورد مسائل مختلف مربوط به استقرار، مجوزهای کار و مسائل مهاجرتی کمک می نمایند.

خدمات برای کارکنان خارجی موقت

  • ثبت نام در IRSA و ارزیابی اولیه
  • کمک به کارکنان جهت درخواست کارت بهداشت استانی
  • ارائه اطلاعات در مورد کلینیک های داوطلب مالیاتی و مالیات کانادا به
  • ارجاع به برنامه های IRSA مانند کمک جهت اشتغال، خدمات استقرار جوانان، و فعالیت های مشارکت اجتماعی
  • کمک با خدمات ترجمه گواهینامه رانندگی و اسناد دیگر، و خدمات ترجمه شفاهی در موارد نیاز
  • ارائه اطلاعات در مورد فرآیند دریافت اجازه کار جدید یا تجدید آن از طریق اطلاعات و فرم راهنمای وب سایت اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)
  • ارائه اطلاعات در مورد مواد آموزشی تمرینی زبان انگلیسی بصورت آنلاین، و همچنین ارجاع به معلمان زبان از طریق برنامه IRSA برای دریافت معلم جهت تعلیم انگلیسی به عنوان یک زبان اضافی، و اطلاعات در مورد سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS)
  • اطلاعات در مورد کارگران خارجی موقت و حقوق و قوانین عمومی و سایر خدمات در صورت نیاز

خدمات برای کارفرمایان

کارمندان کمک به استقرار جهت پاسخگویی به سؤالات و دادن اطلاعات مربوط به محل کار با کارفرمایان و کارگران به صورت جداگانه یا در تنظیمات گروهی ملاقات می کنند. IRSA در صورت نیاز مترجمانی را برای کارفرمایان ترتیب خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که کارگران خارجی موقت که با موانع زبان مواجه می باشند کاملاً از مقررات بهداشتی و ایمنی و وظایف محل کار آگاه می باشند. کارمندان استقرار مروری بر روند ارزیابی اثرات بازار کار (LMIA) را ارائه خواهند داد و کارفرمایان را به وب سایت های IRCC و خدمات کانادا جهت اطلاعات دقیق و مراحل کرابرد ویژه هدایت می کنند.

موسسه کوپر: پروژه کارگران مهاجر

موسسه کوپر ، یک مرکز آموزشی و توسعه عمومی در PEI می باشد گه جهت افزایش اطلاعات در باره موضوعات پیرامون برنامه کارگر خارجی موقت در PEI فعالیت می نماید. این موسسه چندین راهنما برای کارگران مهاجر و ساکن در PEI تهیه نموده است. علاوه بر زبان انگلیسی ، بعضی از راهنماها به زبان اسپانیایی و چینی ساده نیز موجود می باشد. برای یافتن این راهنماها و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات و یافته های این مؤسسه، و کارگاه های آموزشی عمومی و انجمن ها ، به وب سایت موسسه کوپر مراجعه کنید.

Guide for Newcomers: Employment

تیم برنامه

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 207

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 215

Jinyoung Shin

Jinyoung Shin
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 205

Larysa Petruk

Larysa Petruk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 260

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 206

Octavio Medina

Octavio Medina
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 261

Reem Alkhoury-Sicoe

Reem Alkhoury-Sicoe
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 211

Summerside