دفتر IRSA در سامرساید

انجمن IRSA یک دفتر ماهواره ای در شهر سامرساید، دومین شهر بزرگ PEI را اداره می نماید. این دفتر در تالار اداره شهر سامرساید واقع شده و با همکاری اداره شهر سامرساید در اختیار IRSA قرار گرفته است.

یک کارمند جهت کمک به استقرار تازه واردین در این دفتر مشغول به کار می باشد. کارمندان انجمن از دفتر اصلی در شارلوتاون به طور منظم جهت ارائه خدمات اضافی به بسیاری از تازه واردین که در منطقه غربی استان اقامت می نمایند به دفتر انجمن در سامرساید سفر می کنند.

خدمات ارائه شده در سامرساید یصورت یکسان با خدمات ذکر شده در قسمت خدمات مستقر شدن تازه واردان می باشد.

اطلاعات تماس را در سمت راست صفحه پیدا کنید

Summerside Office

Location:

6-30 Greenwood Drive
Summerside, PE  C1N 3Y1

Team:

Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 236

Eric Myers

Eric Myers
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 224

Emma Nguyen

Emma Nguyen
Project Coordinator - PIP

(902) 628-6009 ext. 254