خدمات برای کارفرمایان

ما که هستیم

خدمات کمک در زمینه استخدام IRSA (EAS) از سال 1995 به مشاغل جزیره برای ایجاد محل کار قوی تر و متنوع تر کمک نموده است.

مشاورین استخدام برای کمک به نیازهای شرکت و یا سازمان شما در مواجه شدن با نیازهای منابع انسانی آماده کمک می باشند. اعضای تیم متخصص ما می توانند:

 • استفسار و یا آگهی اشتغال شما را به صدها نفر از مهاجرانی که به طور قانونی مجاز به کار کردن در کانادا می باشند ارسال نمایند
 • به شما و كارمندان تازه وارد شما در طی مصاحبه و آموزش کمک نمایند
 • پشتیبانی مستمر توسط آموزش و برگزاری کارگاه های مختلف در زمينه ایجاد آگاهی در مورد ارتباطات میان فرهنگی و شمول در محل کار ارائه نمایند
 • ترتیب دادن کار داوطلبانه برای یک مهاجر ماهر جهت به دست آوردن تجربه کاری در کانادا کمک نمایند
 • اطلاعات وآموزش در مورد برنامه های دولتی جهت یارانه دستمزد ، اگر قابل اجرا باشد، ارائه نمایند

مزایای استخدام تازه واردین به کانادا

مزایای زیادی از استخدام تازه واردین در نیروی کار برای بیزنس شما خواهد بود که شامل :

 • توانگر ساختن محل کار با تجربهاى بین المللی و توانایی های تنوع زبان های مختلف
 • تازه واردان دارای مهارت ها و دانش میان فرهنگی مهم می باشند
 • بیزنس شما از کانکشن هایی که تازه واردین به PEI می آورند استفاده خواهد نمود
 • تنوع فرهنگی باعث ایجاد نوآوری در چالش های موجود در بیزنس می شود
 • شما می توانید یک نیروی کار که نشان دهنده مشتریان و جامعه شما می باشد را ایجاد نمایید.

مهاجران ماهر:

 • دارای استعدادها و مجوز رسمی در زمینه های مختلف حرفه ای می باشند
 • دارای مهارت ها و تخصص برای پر کردن شکاف ها در بازار کار و ارائه یک مزیت رقابتی هستند
 • سن آنان در درجه اول بین 25-44 سالگی و 69% آنان دارای مدرک دانشگاهی می باشند
 • می توانند به بیزنس شما یک دیدگاه جهانی در دانش اقتصاد ارائه نمایند
 • می تواند سهم بازار شما را توسط خدمت به بازارهای مختلف محلی و بین المللی افزایش دهند.
Hiring International Workers in Atlantic Canada - An Employer's Guide
PEI HR Toolkit

تیم برنامه

Charlottetown
Arun Jose

Arun Jose
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 217

Lucy Zhang

Lucy Zhang
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 212

Mike Gavin

Mike Gavin
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 239

Vicky Ding

Vicky Ding
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 257

Summerside
Eric Myers

Eric Myers
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 224