خدمات برای کارفرمایان

ما که هستیم

خدمات كمك به استخدام شدن بیش از 10 سال است که در ایجاد محل کار قوی تر ومتنوع تر در جزیره از سال 1995 کمک نموده است.

مشاورین استخدام ما برای کمک به نیازهای شرکت و یا سازمان شما در مواجه شدن با نیازهای منابع انسانی کمک خواهند نمود. اعضای تیم متخصص ما می توانند:

 • استفسار و یا آگهی اشتغال شما را به صدها نفر از مهاجرانی که به طور قانونی مجاز به کار کردن در کانادا می باشند ارسال نمایند
 • به شما و كارمندان تازه وارد شما در طی مصاحبه و آموزش کمک نمایند
 • پشتیبانی مستمر توسط آموزش و برگزاری کارگاه های مختلف در زمينه ایجاد آگاهی در مورد ارتباطات میان فرهنگی و شمول در محل کار ارائه نمایند
 • ترتیب دادن کار داوطلبانه برای یک مهاجر ماهر جهت به دست آوردن تجربه کاری در کانادا کمک نمایند
 • اطلاعات وآموزش در مورد برنامه های دولتی جهت یارانه دستمزد ، اگر قابل اجرا باشد، ارائه نمایند

مزایای استخدام تازه واردین به کانادا

مزایای زیادی از استخدام تازه واردین در نیروی کار برای بیزنس شما خواهد بود که شامل :

 • توانگر ساختن محل کار با تجربهاى بین المللی و توانایی های تنوع زبان های مختلف
 • تازه واردان دارای مهارت ها و دانش میان فرهنگی مهم می باشند
 • بیزنس شما از کانکشن هایی که تازه واردین به PEI می آورند استفاده خواهد نمود
 • تنوع فرهنگی باعث ایجاد نوآوری در چالش های موجود در بیزنس می شود
 • شما می توانید یک نیروی کار که نشان دهنده مشتریان و جامعه شما می باشد را ایجاد نمایید.

مهاجران ماهر:

 • دارای استعدادها و مجوز رسمی در زمینه های مختلف حرفه ای می باشند
 • دارای مهارت ها و تخصص برای پر کردن شکاف ها در بازار کار و ارائه یک مزیت رقابتی هستند
 • سن آنان در درجه اول بین 25-44 سالگی و 69% آنان دارای مدرک دانشگاهی می باشند
 • می توانند به بیزنس شما یک دیدگاه جهانی در دانش اقتصاد ارائه نمایند
 • می تواند سهم بازار شما را توسط خدمت به بازارهای مختلف محلی و بین المللی افزایش دهند.
Hiring International Workers in Atlantic Canada - An Employer's Guide
PEI HR Toolkit

تیم برنامه

Charlottetown
Cindy Chen

Cindy Chen
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 236

Godwin Paul

Godwin Paul
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 222

Vicky Ding

Vicky Ding
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 257

Monica Mahindra

Monica Mahindra
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 270

Nika Silinsh

Nika Silinsh
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 239

Scott Miller

Scott Miller
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 205

Summerside
Eric Myers

Eric Myers
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 224