برنامه ها و خدمات برای کودکان سن مدرسه (کودکستان تا کلاس 12)

خدمات استقرار جوانان (YSS) فرصت هایي برای انواع برنامه ها و فعالیت ها جهت کودکان تازه وارد که در سن مدرسه در جزیره پرنس ادوارد می باشند ارائه مي دهد. کلیه این برنامه ها بصورت رايگان و ثبت نام ضروری است.

کارگاه های اجتماعی و آموزشی برای دانش آموزان

برنامه YSS در هر سال تعدادی از کارگاه های آموزشی و اجتماعی را برای کودکان و جوانانی که در سن مدرسه می باشند تهیه و توسعه می سازد. این کارگاها شامل فعالیت های مختلف و جلسات اطلاع رسانی در بازرسی و تفحص در مواضیع وابسته به سنین خاص می باشد که به ایجاد یک فضای آموزشی و فراگیر برای دانش آموزان مهاجر جهت ملاقات، یادگیری و تفریح کمک می کند. بعضی از این مواضیع عبارتند از: کنفرانس های جوانان و برنامه تبادل جوانان، معرفی بورس های تحصیلی، شناسایی حرفه ای، رزومه و توسعه یادگیری نوشتن پوشش نامه و فعالیت های سرگرم کننده و پرمایه.

شورای پسران

برنامه شورای پسران یک گروه حمایتی برای دانش آموزان مهاجر ذکور می باشد که بر رسیدگی به نیازهای متنوع و پیچیده پسران نوجوان متمرکز مي باشد. شورای پسران در یادگیری مهارت‌های زندگی ارزشمند و ایجاد محیطی که در آن پسران احساس راحتی برای مقابله با هرگونه مسائل شخصي كه ممكن است داشته باشند كمك مي كند.

این برنامه شامل انواع جلسات جهت کار کردن در ساختن مهارت ها و مشارکت اجتماعی می باشد. اعضای گروه در برنامه ای که بصورت شبانه وشامل یک سری از کارگاه ها و ماژول های آموزشی می باشد شرکت می کنند. موضوعات بر اساس روند شناسایی و نیازهای موکلین انتخاب می شود، و ممکن است شامل: کسب سواد رسانه ای، LGBTQ + جوانان، ایمنی در روابط جنسي، تقویت روحیه تیم سازی، روابط سالم، مواد مخدر و الکل، قلدری و فشار همسالان، و مبارزه با تبعیض می باشد.

برنامه دایره دختران The Girls Circle

این برنامه توسط "بنیاد وان سرکل" طراحی شده است، برنامه دایره دختران یک گروه پشتیبانی ساخت یافته برای دختران نوجوان است, و جهت پرورش اعتماد به نفس، کمک به دختران جوان جهت حفظ روابط، مقابله با گرایش های شک به نفس، و اجازه به بيان نمودن درون واقعي خود طراحی شده است.

برنامه دایره دختران برای دختران بین 9-18 سال طراحی شده است. و جلسات توسط کارمندان آموزش دیده و متخصص کمک به استقرار جوانان تنظیم و رهبری می شود. محتوای برنامه دایره دختران در یک قالب سازگار و مناسب با فعالیت های کلامی و تجربی ارائه می گردد، و مناسب فاصله های سنی، موضوع هاي مرتبط به جنس، و استراتژی هاي مبنی بر قدرت می باشد. موضوعات عبارتند از: تصور بدن، ارج دادن به تنوع و تفاوت هایمان، بيان و تجلي وجود فردی، دوستی، و موضوعات بیشتر.

برنامه تابستان

برنامه های تابستانی YSS برای دانش آموزان متمرکز بر یادگیری مهارت های زندگی در کانادا، حمایت اجتماعی، و تفریحات تابستان می باشد. و به شرکت کنندگان فرصت تمرین زبان انگلیسی در یک محیط غیر رسمی، یادگیری در مورد هنجارهای اجتماعی کانادا، و کسب اطلاعات بیشتر در مورد کانادا مي دهد.

دانش آموزان در فعالیت های برنامه ریزی شده مانند آموزش هنر، مطالعات محیط زیست، فعالیت بدنی، و گردش در اماکن تاریخی، آموزشی و تفریحی شركت مي كنند: YSS نیز تجربه کمپینگ یک شبه که فقط برای نوجوانان می باشد را ارائه می دهد .

اولویت ثبت نام برای برنامه تابستان به پناهندگان و موکلین از دانشجویان تازه وارد داده شده است.

کمک هاي ورزشی برای جوانان

برنامه خدمات استقرار جوانان (YSS) به موکلین کم درآمد جهت اقدام برای درخواست کمک های مالی جهت قادر ساختن کودکان و جوانان به شرکت در برنامه های ورزشی در جزیره پرنس ادوارد در طول سال کمک می نماید. بودجه از برنامه هایی مانند Kidsport PEI، برنامه جامپ ستارت کانیدیان تایر ، و کمک های مالی برای حمایت از مشارکت در ورزش های خاص برای کودکان و جوانان دریافت می شود.

خانواده تازه وارد که در رده کم درآمد بر اساس اعلاميه اعتباری GST / HST خود و يا اعلاميه هاي مزایای مالیاتی كودکان در کانادا تعیین می شوند ، می توانند در مورد برنامه کمک های مالی از طریق کارمند YSS جويا شوند.

اعضای تیم YSS به ایجاد وطرح برنامه‌ هایی برای رفع موانع ورزشی ومشارکت بیشتر جوانان مهاجر در فعالیت های بدنی اقدام می‌نمایند. این برنامه ها دارای مزایای ثابت شده مختلف می باشد که از جمله حمایت از بهزیستی ذهنی است.

برنامه های اضافی

تیم YSS به طور معمول به پیگیری فرصت هایی جهت ارائه برنامه های اضافی برای دانشجویان تازه وارد می باشد. این برنامه ها ممکن است در همکاری با دیگر سازمان های جامعه باشد.

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

تیم برنامه

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Cecilia Andrade Gutierrez

Cecilia Andrade Gutierrez
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 252

Lily Tran

Lily Tran
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 255

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 209

Summerside
Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 236

HIPPY Program

Sara Peters

Sara Peters
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 204