مدیر ارشد اداره بهداشت عمومی PEI: در فضاهای داخلی عمومی از ماسک استفاده کنید!

به جلوگیری از شیوع ویروس کمک کنید

تاریخ ارسال: 19/11/2020 | به روز رسانی: 19/11/2020

اهالی و ساکنین جزیره پرنس ادوارد باید همکنون برای جلوگیری از شیوع COVID-19 از ماسک های صورت برای محافظت شخصی در فضاهای داخلی عمومی استفاده کنند.

اداره بهداشت عمومی PEI ایجاب می کند که افراد در تمام فضاهای عمومی داخلی جزیره پرنس ادوارد ماسک بزنند.

استفاده از ماسک/ غیر پزشکی -برای پوشاندن صورت در جامعه جایگزین فاصله گیری فیزیکی و شستن دست نمی باشد. با این حال ، این می تواند یک اقدام اضافی باشد که شما برای حفاظت از دیگران در اطراف خود انجام دهید ، حتی اگر هیچ علائمی نداشته باشید.

اطلاعات بیشتر

دولت PEI:استفاده از ماسک های غیر پزشکی در جامعه
پوستر: استفاده از ماسک صورت ضروری است

COVID-19: اطلاعات برای تازه واردین به کانادا