وب سایت مرکز حمایت مستاجران راه اندازی شد

منبع جدیدی برای مستاجران و صاحبخانه ها در جزیره

تاریخ ارسال: 20/08/2019 | به روز رسانی: 20/08/2019

مرکز حمایت مستاجران، پروژه است توسط انجمن اطلاعات حقوقی جامعه كه اقدام به راه اندازي وب سايت جديد براي مستاجران در جزيره نموده است. Rentingpei.ca اطلاعات حقوقی به زبان ساده درباره حقوق و مسئولیت های مستاجران را در اختیار شما قرار می دهد.

مرکز حمايت مستاجران توسط دولت جزیره پرنس ادوارد تأمین می شود. انجمن اطلاعات حقوقی جامعه با همکاری با دفتر مدیر املاک اجاره مسکونی برای تهیه محتوای وب سایت همکاری نموده است.

ألن مولالی ، مدیر اجرایی انجمن اطلاعات حقوقی جامعه ميگوید: "مهم است كه مستاجرین در جزیره حقوق و مسئولیت های خود را بدانند." "Rentingpei.ca یک منبع با ارزش و آسان برای استفاده جهت مستاجران است. سازماندهی این وب سایت طبق هر مرحله از اجاره تنظیم شده است: قبل از اجاره ، در حالی که اجاره می دهید ، و در حال ترک مسکن اجاره خود. همچنین اطلاعاتی در مورد حل تعارض و حمایت های موچوده توسط سایر انجمن ها برای حمایت مستاجران را فراهم می سازد. "

از ماه سپتامبر ، این مرکز شروع به ارائه کارگاه های جداگانه ای برای مستاجران و صاحبخانه ها در سراسر جزیره خواهد نمود و اطلاعات دقیقی درباره حقوق و مسئولیت های مربوطه در اختیار آنها قرار می دهد.