دوره رانندگی براي رانندگان تازه کار از برای تازه واردان

برنامه جدید آموزش رانندگی در PEI برای تازه واردان در کانادا

تاریخ ارسال: 01/10/2019 | به روز رسانی: 01/10/2019

در تاریخ 30 سپتامبر سال 2019 ، استان جزیره پرنس ادوارد یک دوره آموزشی رانندگی برای رانندگان تازه کار از افراد تازه وارد (NDCN) برای کلیه رانندگانی که در حال تبادل گواهینامه رانندگی از کشوری که توافق رسمی مبادله گواهینامه رانندگی با استان جزیره پرنس ادوارد را ندارند ، معرفی کرده است.

استان PEI توافق نامه تبادل مجوز رانندگی با کشورهای اتریش ، استرالیا ، آلمان ، ژاپن ، کره جنوبی ، سوئیس ، تایوان و انگلیس برای مبادله گواهینامه رانندگی کلاس 5 و 6 را دارد، و با کشور فرانسه برای مبادله گواهینامه رانندگی کلاس 5 ، و با ایالات متحده برای مجوزهای رانندگی کلاس 1, 2, 3, 4, 6,5 را دارد.

NDCN یک برنامه آموزشی اجباری برای تازه واردان است که مجوزهای رانندگی خارجی را با مجوز رانندگی استان مبادله می نمایند، مگر اینکه:

  1. راننده یک برنامه آموزش رانندگی تایید شده در استان PEI را به اتمام رسانده است،
  2. راننده در حال تبادل گواهینامه رانندگی از کشوری است که با PEI موافقتنامه رسمی  برای مبادله مجوز رسمی رانندگی را دارد ، و یا
  3. راننده قبل از تاریخ شروع رسمی 30 سپتامبر 2019 ، قوانین امتحانات دانش جاده را با موفقیت به پایان رسانده است.

اطلاعات بیشتر