دفاتر انجمن IRSA در شارلوتاون به روی عموم باز می شود

درها از روز چهارشنبه 20 اپریل باز می شود

تاریخ ارسال: 14/04/2022 | به روز رسانی: 14/04/2022

دفاتر انجمن IRSA در شارلوتاون برای خدمت به موکلین جدید و فعلی خود و به عموم مردم به طور کامل بازگ میگردد. دفتر انجمن در سامر ساید برای عموم بسته خواهد بود و فعلاً فقط با تعیین وقت قبلی به موکلین خود در این منطقه خدمت خواهد کرد.

در نتیجه محدودیت‌های ناشی از بیماری همه‌گیری کووید-19 در طی چندین ماه گذشته، دفاتر IRSA در شارلوتاون و سامرساید به روی موکلین وعموم بسته گردیده بود وکارمندان فقط با قرار قبلی با موکلین خود ملاقات می نمودند و از موکلین جدید درخواست ثبت‌نام بصورت آنلاین با انجمن میگردید.

با کاهش محدودیت ها، دفاتر IRSA واقع در خیابان 49 واتر ستریت در شارلوتاون در تاریخ 20 اپریل به روی موکلین و عموم مردم باز خواهند بود و ساعات کاری دفتر از 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر می باشد. از عموم مردم درخواست می شود که هنگام ورود یا حرکت در دفاتر انجمن از ماسک های محافظ صورت استفاده نمایند.

کارمندان و مدیریت انجمن IRSA مشتاقانه منتظر دیدن بسیاری از چهره های جدید و آشنا در روزهای آینده می باشند!