اولویت در حال حاضر برای آزمایش COVID-19

افرادی که 20 تا 29 سال دارند و در منطقه بزرگتر شارلوت تاون زندگی می کنند

تاریخ ارسال: 09/12/2020 | به روز رسانی: 09/12/2020

توصیه می شود تمام افراد بین 20 تا 29 ساله که در مناطق بزرگتر شارلوت تاون زندگی می کنند این هفته آزمایش COVID-19 را انجام دهند ، حتی اگر علائمی نداشته باشند.

کسانی که در این گروه سنی هستند و علائمی ندارند مجبور نیستند خود را منزوی کنند در حالی که منتظر نتیجه آزمایش خود هستند.

کسانی که در این گروه سنی هستند و علائم COVID-19 را دارند ، باید سریعاً آزمایش شوند و تا زمانی که نتیجه آزمایش را دریافت کنند ، خود را منزوی کنند.

اطلاعات بیشتر

علائم COVID-19
آزمایش کنید
نتایج آزمایش COVID-19
منزوی شدن
برنامه ملی هشدار COVID-19
داده های COVID-19 برای PEI