صندوق وام شغلی مهاجران آتلانتیک

برنامه وام گوچک به حمایت از مهاجران آموزش دیده بین المللی در منطقه ادامه می دهد

تاریخ ارسال: 28/10/2020 | به روز رسانی: 28/10/2020

اگر شما یک مهاجر آموزش دیده بین المللی هستید که در آتلانتیک کانادا زندگی می کنید و برای یافتن یا حفظ شغل خود نیاز به حمایت مالی دارید ، ممکن است که برای این برنامه واجد شرایط باشید.

هدف صندوق وام شغلی مهاجران اتلانتیک (AICLF) کمک به مهاجران آموزش دیده بین المللی است که بر موانع مالی غلبه نمایند تا بتوانند:

 • کار کردن در شغل خود چه شغل تنظیم شده و یا تنظیم نشده
 • در یک زمینه مرتبط فرصت شغلی پیدا نمایند
 • تغییر شغل برای سازگاری با نیازهای بازار کار

برای واجد شرایط بودن برای برنامه AICLF ، باید که شما:

 • مهاجر بودن با داشتن تابعیت کانادایی یا وضعیت اقامت دائم
 • در آتلانتیک کانادا زندگی کنید
 • در خارج از کانادا آموزش یا مدرک خود را دریافت کرده اید
 • مهارت های انگلیسی یا فرانسوی لازم برای تکمیل برنامه اقدام برای استخدام داشته باشید
 • ورشکستگی اتمام نشده نداشته باشید

توجه: اگر برنامه یا آموزشی که می گیرید برای یک برنامه وام دانشجویی دولتی واجد شرایط می باشد ، این آموزش یا برنامه برای AICLF واجد شرایط نخواهد بود.

AICLF می تواند به متقاضیان واجد شرایط کمک کند تا هزینه های زیر را پرداخت کنند:

 • هزینه های ثبت نام
 • هزینه های صدور مجوز و هزینه امتحان
 • آموزش ، هزینه های تحصیل ، کتابهای درسی مرتبط یا منابع آنلاین
 • هزینه های زندگی (هنگام امتحانات یا آموزش های خاص)
 • هزینه های سفر و اسکان برای تکمیل امتحانات و دوره ها
 • ابزار کار

برای اطلاعات بیشتر و درخواست ، لطفا با مسؤول برنامه تماس بگیرید:

David Harper

David Harper
مسئول برنامه ، AICLF

(902) 628-6009 ext. 242