خدمات مستقر شدن تازه واردان

هدف از خدمات مستقر شدن تازه واردان (NSS) کمک به مهاجران در اسكان وادغام در جامعه کانادا ميباشد. این شامل ارائه خدمات مستقیم به مهاجران از قبیل راهنمايي وآشنائي، ترجمه، تفسیر، مراجعه به منابع جامعه، مشاوره شبه حرفه ای، و اطلاعات عمومی می باشد.

واجد الشرايط بودن

افرادی که واجد شرایط برای خدمات مستقر شدن تازه واردان NSS ميباشند:

 • در ابتدا مقيمان دائم کانادا که دارای کارت اقامت دائم (همچنین به عنوان ماپل کارد یا ماپل لیف کارد نامیده می شود) ، ویا آفرادی که تأیید اقامت دائم (COPR) را دارا میباشند
 • پناهندگانی که توسط دولت كمك ميشوند (GARs) پس از آنكه سال اول أنان تحت برنامه استقرار مجدد (RAP) سپری شده است
 • هر اشخاصی که اجازه اقامت در کانادا را دارند و به آنها اقامت دائم اعطا می شود (از جمله دارنده اجازه اقامت موقت یا شخصی که اجازه مخصوص براي ماندن در کانادا به منظور دريافت اقامت دائم را دریافت نموده است)
 • مستخدمان كارمند خارجي غير مهاجر در کانادا كه ممکن است پس از ان برای اقامت دائم در کانادا اقدام نمایند، تحت شرایط برنامه نگهداری از آفراد در منزل (سابقا برنامه جنبش مستخدمان خارجي)
 • مهاجران دیگر واجد شرایط نیز ممکن است كه صلاحيت دسترسي به اين برنامه را داشته باشند، با صرف نظر از مدتي كه در کانادا بوده اند، زیرا امکان دارد که تا زمانی كه رتبه شهروندي كانادا را به دست نياورده اند، هنوز به وفق دادن خود وادغام با جامعه كانادا نیاز به كمك داشته باشند.
 • دارندگان ویزای موقت (اجازه کار، اجازه دانشجویی و ویزای بازدید ) نیز از اين خدمات در صورتی که درخواست آن را نمايند استفاده خواهند نمود.

افرادی که صلاحيت ندارند خدمات NSS را دريافت نمايند:

 • شهروندان کانادایی. برای افرادی که جديدا شهروندان کانادایی شده اند و هنوز درخواست کمک از ما مينمايند، ما اجازه یک مرحلهه انتقالي را به آنان ميدهيم.

خدمات ارائه شده

مهاجرت / مسافرت

كارمند خدمات مستقر شدن تازه واردان NSS می تواند به افراد واجد شرایط به شرح زیر کمک نمايد:

 • به دست آوردن اطلاعات در مورد وضعیت مهاجرتي
 • درخواست دريافت، تغییر شرایط و یا تمدید ویزای مهاجرت به عنوان یک کارمند، دانش آموز و یا یک بازدید کننده
 • درخواست اقامت دائم از طریق برنامه هاى فدرالي و استاني
 • ترتیب قرار ملاقات با افسران مهاجرت (برای افراد مقیم دائم که مجاز به رسیدگی در دفتر اداره مهاجرت محلی هستند)
 • جایگزینی يا تجديد کارت اقامت دائم
 • درخواست بازپرداخت برای حق هزینه اقامت دائم (RPRF)
 • تصحيح اطلاعات غلط در اسناد مهاجرتي
 • ارتباط ومعامله با خدمات پرداختي (ما به پناهنده گانی که مایل به تغییر اقساط وام مهاجرتی پس از آنكه سال RAP سپری شده كمك مينمائيم)
 • درخواست نامه الحاق به خانواده برای خانواده های پناهنده (در طول و یا بعد از سال RAP)
 • ضمانت همسر
 • درخواست نامه براي شهروندی
 • درخواست نامه براي گذرنامه، اسناد سفر و ویزای ورود
 • نوشتن دعوت نامه برای اعضای خانواده درخارج از کشور که مایل به ديدار در کانادا ميباشند
 • تغییر آدرس

مالیات و معافیتهای مالیاتی

ما می توانیم به افراد واجد شرایط کمکهاي زير را نمائيم :

 • تماس با آژانس درآمد کانادا (CRA) به نمایندگی از أفرادي که مزاياي مالياتي فرزندان (CCTB) را دريافت ننموده اند ويا سوالاتي در اين مورد ودر باره مزایای نگهداری از کودکان (UCCB) و یا GST / HST را دارند.
 • ارائه اطلاعات کلی در مورد مالیات
 • ارائه اطلاعات در مورد ضمانت هزينه تحصيلي آموزشي كانادا جهت پس انداز آموزش و پرورش کودکان
 • کمک جهت دادن اطلاع به CRA برای تغییر آدرس
 • کمک به واگذاشتن پرداخت از طریق واریز مستقیم به جای چک
 • تنظیم قرار ملاقات در كلينك داوطلبانه ماليات برای أفرادي كه داراي درآمد بايين ميباشند.

کمک به بهداشت و درمان و خدمات پزشکی

كارمندان برنامه مستقر شدن تازه واردان NSS به افراد واجد شرایط كمك معامله كردن با وزارت بهداشت، بیمارستان ها، بهداشت عمومي و سایر خدمات پزشکی مينمايند. این خدمات عبارتند از:

 • ترتیب وقت ملاقاتهای پزشکی و تخصصي با دندان پزشکان، پزشكان، كلينكها و یا بیمارستان
 • ترتيب ايجاد مترجمين بر حسب درخواست برای ملاقات های پزشکی
 • کمک در مورد جايگزيني ويا تصحيح نام کارت بهداشتي
 • كمك جهت درخواست برنامه مزایای بهداشت برای خانواده (پوشش دارو برای کسانی که در آمد پایین دارند)
 • كمك به درخواست برنامه دندان پزشکی كودكان (کودکان تا سن 17 سال )، و تجدید کارت معافیت 20٪
 • قرار دادن نام تازه واردان در لیست دفتر ثبت پزشک استانی اگر از بدايت درخواست نگردیده است
 • کمک به موکلین دربازپرداخت صورت حساب های درمان پزشکی در موقعي که آنها مستحق پوشش ميباشند (در داخل و خارج از استان)
 • مراجعه كردن خانمهاي باردار به پزشک تعیین شده در درمانگاه عمومی که تازه واردان ميتوانند به آنجا مراجعه نمايند
 • فرستادن موكلين به مركز ریچموند و یا سایر مراکز بهداشت رواني

كمك در مورد خدمات اجتماعی / خدمات کودک و خانواده

گروه خدمات NSS شامل:

 • عامل ارتباط بين موكل و مددکار اجتماعی برای هر گونه كمك در ارتباط به نيازهاي مستقر شدن موكل
 • تماس با اداره خدمات اجتماعی برای به دست آوردن تصویب قبلي جهت پوشش بينايي، دندان پزشکي، و غیره.
 • كمك به تسهيل ترتيب ملاقاتها بين موكلين با مددکاران اجتماعی
 • تماس با مددکاران اجتماعی به نمایندگی از موكليني كه چک های ماهیانه خود را دريافت ننموده اند
 • مراجعه موكلين به برنامه اعانه مالي جهت نگهداری کودکان برای پوشش خدمات مهد کودک
 • مراجعه وتجديد خدمات اجتماعی در وضعیت خانوادگی موكلين برای درخواست مسکن براي خانواده

سایر خدمات

كارمندان برنامه NSS همچنین مبادرت به:

 • پاسخ به ایمیل جهت درخواست اطلاعات كه از طريق وبسايت دريافت ميشود
 • هماهنگي جهت ترجمه گواهینامه رانندگی
 • رجوع كردن موكلين به أكسس Access PEI، و در هنگام نیاز، ترتیب وقت برای انجام آزمون رانندگی
 • جستجو براي امكانات نگهداري روزانه کودکان موكلين (خدمات به کودکان مهد کودک و شاگردان مدرسه از کلاس 1 به بعد توسط برنامه خدمات استقرار جوانان ارائه مي شود)
 • رابط وميان جوئي بین موكلين و صاحبخانه هاي آنان
Guide for Newcomers: Important Canadian Documents
Guide for Newcomers: Health
Guide for Newcomers: Money and Finances

تیم برنامه

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 207

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 215

Jinyoung Shin

Jinyoung Shin
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 205

Larysa Petruk

Larysa Petruk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 260

Nicole Cuiying Li

Nicole Cuiying Li
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 206

Octavio Medina

Octavio Medina
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 261

Reem Alkhoury-Sicoe

Reem Alkhoury-Sicoe
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 211

Summerside

Immigrating to Canada?

Free online tools, resources and courses designed to help you find a job in your field in Canada