برنامه داوطلبانه میزبان تعطیلات

برنامه "میزبان تعطیلات" مهاجران جدید را با داوطلبانی که می خواهند تازه واردان را به خانه های خود دعوت نموده و از فصل تعطیلات با هم لذت ببرند مرتبط می سازد. ساکنین جزیره با افراد تازه وارد یا خانواده هایی که می خواهند سنت های فصلی کانادا را در تعطیلات تجربه نمایند مطابقت می شوند.

فعالیتها برنامه میزبان تعطیلات

صرف غذا، فعالیت فصلی یا دعوت به مهمانی توسط میزبان تعطیلات معمولا در حین روز شکرگذاری (دومین دوشنبه در ماه اکتبر) یا بین 21 دسامبر و 1 ژانویه رخ می دهد. میزبانان و تازه واردین در هر نقطه از جزیره می توانند در این برنامه شرکت نمایند.

فرصتی گرانبها جهت داوطلب شدن

برنامه میزبان تعطیلات فرصتی گرانبها برای اهل جزیره جهت استقبال همسایگان جدید ار سراسر جهان وشرکت در تبادل فرهنگی را ارائه می دهد. این یک تعهد داوطلبانه برای یک زمان کوتاه مدت می باشد.

فرصتی برای یادگیری فرهنگ کانادا

شما می توانید به عنوان يك تازه وارد که در برنامه میزبان تعطیلات شرکت می نماید، با افراد جدید ملاقات نموده، غذاهای مختلف و بخشی از تعطیلات را در کانادا در محلی گرم و مهمان پذیر تجربه نمایید.