راهنمایی خانواده و ثبت نام در مدرسه

کارمندان خدمات استقرار جوانان (YSS) به ثبت نام اولیه و نیاز های ارزیابی با کلیه خانواده های مهاجرین جدید که کودکانی در سن مدرسه دارند انجام می دهند. این عمل به کارمندان YSS کمک می کند تا نیازها و احتیاجات مربوط به مدرسه دانش آموزان را تعیین نمایند. ااین فرآیند شامل معرفی به راهنمای آنلاین IRSA برای تازه واردان به کانادا و همچنین جمع آوری اطلاعات موکلین انجمن، تنظیم ارزیابی زبان برای دانش آموزان با وزارت آموزش وپرورش، کمک به والدین در فرآیند ثبت نام در مدرسه، و ترتیب خدمات ترجمه و مترجم برای والدین و فرزندان در صورت نیاز می باشد.

این فرایند همچنین شامل رسیدگی به خانواده های مهاجر که کودکانی در مرحله ورود به مهد کودک دارند می باشد تا آنان نیز در مراحل ثبت نام راهنمايي شوند.

جلسه ای اطلاعاتی در مورد سیستم مدارس دولتی به هر خانواده تازه وارد جدید به منظور راهنمایی در مورد اطلاعات اساسی مربوط به مدرسه مانند سیاست ها، روش نظم و انضباط، اتوبوس های مدرسه، کتاب های درسی، مواد غذایی در وقت ناهار، وضع هوا و اطلاعیه ها در مورد بسته شدن مدارس و غیره. داده ميشود. خدمات ترجمه برای این جلسات در موارد نیاز فراهم مي گردد.

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

تیم برنامه

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 252

Hillary Jones

Hillary Jones
Intercultural Training Facilitator

(902) 628-6009 ext. 264

Lily Tran

Lily Tran
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 255

Maram Rezaei

Maram Rezaei
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 262

Octavio Medina

Octavio Medina
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 261

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 209

Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Teresa Zhang

Teresa Zhang
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 238

Todd MacEwen

Todd MacEwen
CSAI Sport Support Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 229