آموزش زبان انگلیسی برای تازه واردان

مقیمان دائم کانادا که در حال حاضر در جزیره پرنس ادوارد ساکن هستند، حق شرکت در برنامه آموزش بزرگسالان که جهت آموزش جزئي زبان انگلیسی براي تازه واردان طراحی شده است را دارند. هدف از این برنامه توسعه مهارت های ارتباطی از طریق خواندن، صحبت کردن، گوش دادن و نوشتن ميباشد.

در جزیره پرنس ادوارد، آموزش زبان برای مقيمان دائم بصورت مجاني ميباشد، اين برنامه توسط دولت فدرال (LINC- آموزش زبان برای تازه واردان به کانادا) و دولت استانی تأمين شده است. تقاضاهاى مشاركت در اين برنامه در حال حاضر بیشتر از تعداد کرسی های در دسترس ميباشد، و همه افراد واجد شرایط در فهرست انتظار قرار می گیرند.

چگونه ثبت نام نمائيد؟

قبل از ثبت نام در این برنامه، تمام متقاضيان باید امتحان کانادا براي تعیین معيار سطح زبان (CLBPT) كه توسط دفتر انجمن تازه واردان ANC PEI ارائه ميشود را گرفته باشند. سپس بر اساس نتایج امتحان CLBPT، دانش آموزان در لیست انتظار طبق نتيجه امتحان معيار سطح زبان انگلیسی برای حضور در کلاس مشخص در مدرسه اي كه مورد نظر آنان ميباشد، هلند کالج یا ستادي ابرود، در لیست انتظار قرار ميگیرند. در حين انتظار ، متقاضيان می توانند جهت آموزش زبان در هلند کالج یا ستادي ابرود طبق برنامه هر مدرسه با پرداخت هزینه برنامه شرکت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های پرداخت هزینه با هلند کالج یا ستادي ابروى تماس بگیرید.