برنامه های استخدام و کارگاههای آموزشی برای تازه واردین

برنامه خدمات کمک در زمینه استخدام (EAS) به تنظیم کارگاه های آموزشی برای تازه واردانی که در پی استخدام می باشند مبادرت می نماید. همه تازه واردانی که موکلین انجمن تازه واردین PEIANC می باشند و واجد شرایط برای کار کردن در کانادا هستند، می توانند در این کارگاهای آموزشی شرکت نمایند. کارگاه های آموزشی بصورت رایگان برای همه شرکت کنندگان برگزار می شود، مگر خلاقش ذکر شده باشد.

کار در جزیره پرنس ادوارد (WIPEI)

در هر کدام از این کارگاها، فرصتی برای تازه واردان جهت توسعه مهارت های جستجوی کار و شرکت در فعالیت های تعاملی و متقابل ایجاد می شود. شما در مورد فرهنگ محل کار در کانادا، انتظارات کارفرما، و حقوق و مسئولیت های خود یاد خواهید گرفت. شرکت در فرایند جستجوی کار و آماده سازی برای مصاحبه موثر،گامهای اساسی در مسیر شما برای استخدام می باشد.

عناوین کارگاه های آموزشی عبارتند از:

 • نیازهای حرفه ای
 • روش جستجوی کار در کانادا
 • منابع برای یافتن مشاغل آگهی شده و کارفرمایان احتمالی
 • ارزش رزومه حرفه ای و پوشش نامه
 • بازاریابی خود به کارفرمایان احتمالی
 • انتظار چه چیز را در مصاحبه کرد و سوالاتی که از شما ممکن است سوال شود
 • مباحث دیگر

کار در جزیره پرنس ادوارد - کارگاه آموزشی عمومی

کارگاه آموزشی عمومی در زمینه استخدام برای تازه واردانی که در پی استخدام می باشند و دارای سطوح زبان انگلیسی 2، 3 یا 4 هستند برگزار می شود. این یک جلسه یک روزه می باشد.

کار در جزیره پرنس ادوارد - کارگاه آموزشی پیشرفته

کارگاه آموزشی پیشرفته در زمینه استخدام برای تازه واردانی که در پی استخدام می باشند و دارای سطح زبان انگلیسی 5 و یا بالاتر هستند برگزار می شود. این جلسه دو روزه می باشد.

بازگشت به قسمت بالا

فرهنگ محیط کار در کانادا

کار کردن در یک محل کار در کانادا چگونه می باشد؟ در این کارگاه آموزشی، مشاورین استخدام در انجمن تازه واردین به شما کمک خواهند کرد تا با انتظارات کارفرمایان کانادایی و همکاران از شما در محل کار آشنا شوید، و آنکه در اولین روز کار شما در کانادا چه انتظاراتی را می توانید داشته باشید. این دوره سه ساعته نیر شامل حقوق شما در محل کار مي باشد.

مربیان فرهنگ های متعدد در انجمن تازه واردین به ارائه عناصر تعاملی در مورد منافع حاصله از یک محیط کار متنوع و نحوه احترام به فرهنگ های دیگر در محل کار مبادرت خواهند نمود . این کارگاه آموزشی هنجارهای ضروری محل کار را مطالعه خواهد نمود.

عناوین کارگاه های آموزشی عبارتند از:

 • تعامل مناسب با همکاران
 • اهمیت وقت شناسی
 • چگونگی کمک و / یا دادن بازخورد به همکاران
 • چگونه و در چه زمانی سوال را باید پرسید
 • روش های رویارویی با درگیری در محل کار
 • کد لباس، عطر در محل کار، حفظ نگرش مثبت

بازگشت به قسمت بالا

مربی و راهبری حرفه ای

آیا تجربه بین المللی در زمینه حقوق یا حسابداری را دارید؟ انجمن تازه واردین با شرکت حقوقی ماکنس کوپر McInnes Cooper ، و شرکت حسابداری فیتزپاتریک و شركا Fitzpatrick در تطابق دادن کارمندان حرفه ای در این شرکت ها با تازه واردینی که تجربه بین المللی در هر یک از این صنایع را دارند همکاری می نماید.

یک مربی حرفه ای می تواند به شما در زمینه های زیر کمک نماید:

 • همراهی شما در برنامه های ایجاد ارتباطات، و بحث در مورد روند و فرصتها در زمینه حرفه شما در جزیره پرنس ادوارد
 • آموزش زبان حرفه ای و خاص که در ارتباط با صنعت شما در جزیره پرنس ادوارد و در کانادا استفاده می شود
 • نشان دادن محل کار خود به طوری که شما بتوانید احساس کنید که محل کار در کانادا، در حرفه شما به چه نحوی می باشد
 • کمک به ایجاد یک شبکه حرفه ای در جزیره پرنس ادوارد از طریق معرفی کردن شما و ارتباطات

اگر سابقه کاری شما در زمینه قانون و یا حسابداری می باشد و علاقه مند به مطابقت شدن با یک کاتادایی حرفه ای در این زمینه می باشید، لطفا به مشاور استخدام خود اطلاع دهید. اگر علاقه مند به مطابقت شدن با مربی در صنعتی دیگر می باشید، لطفا با مشاور EAS خود اطلاع دهید.

بازگشت به قسمت بالا

آشناسازی پناهندگان در زمینه استخدام

اگر یک پناهنده تازه وارد به جزیره پرنس ادوارد می باشید، اطلاعات مربوط به استخدام جهت آماده سازی شما برای بازار کار در کانادا بصورت شخصی توسط یک مشاور استخدام به شما ارائه خواهد شد. مشاوران استخدام سوالاتی از شما جهت شناسایی مهارت های قابل انتقال و تجربه قبلی کار شما برای کمک در پیدا کردن کار یا ادامه تحصیل، و تعیین مسیر شغلی در جزیره پرنس ادوارد سوال خواهند کرد.

کار کردن با پناهندگان توسط مترجمین ضروری بود، مشاورین استخدام EAS خدمات زیر را برای پناهندگان فراهم می نمایند:

 • معرفی جغرافیای جزیره پرنس ادوارد در ارتباط به کار و استخدام
 • ارائه نمای کلی از بازار کار در PEI
 • خدمات استخدام موجود در انجمن تازه واردین PEIANC
 • نمای کلی از دیگر کارگاهای در دسترس از طریق خدمات استخدام EAS
 • سایر خدمات و برنامه های دیگر انجمن تازه واردین مانند برنامه معلم داوطلب زبان انگلیسی EAL
 • برنامه ها، بودجه، آموزش و فرصت های دیگر
 • بازبینی مختصری از موسسه تعاونی ادغام فرنسوی زبانان (CIF) برای هر پناهنده فرانسوی زبان

بازگشت به قسمت بالا

روز فرصتهای شغلی جایگزین

این رویداد تمام روزه در هر سال برای تازه واردین حرفه ای که در فکر حرفه جایگزین در کانادا می باشند برگزار می شود. برنامه خدمات در زمینه استخدام ، تازه واردان، کارفرمایان، نمایندگان بخش های مختلف، موسسات آموزش عالی، و مقامات دولتی برای شرکت در میزگرهای مباحثه به گرد هم درمی آورند. زوز فرصتهای شغلی جایگزین، فرصتی را برای یادگیری نحوه انتقال مهارت های خود به یک کار جدید در جزیره پرنس ادوارد فراهم مي سازد.

برنامه شامل:

 • اطلاعات در مورد نحوه انتقال مهارت ها و توانایی های شما به یک کار جدید
 • فرصت برای دیدار رو به رو با کارفرمایان در جزیره
 • آموزش در مورد نیاز بازار کار در جزیره پرنس ادوارد
 • ارائه در مورد فرصت های تحصیلاتی بعد از دبیرستان
 • داستان های موفقیت تازه واردان دیگر که مسیرهای شغلی جدید را انتخاب کرده اند

بازگشت به قسمت بالا

ایجاد شبکه ارتباطات جهت موفقیت

ساخت و گسترش شبکه ای از اهالی جزیره، به خصوص صاحبان کسب و کار، برای تازه واردانی که در جستجوی کار در جزیره پرنس ادوارد می باشند، حیاتی است. در این کارگاه سه ساعته شما در مورد فرصت های ارتباطات در زمینه حرفه خود، نحوه معرفی شخصی خود، و راهنمایی بخصوص ارتباطات موفقیت آمیز یاد خواهید گرفت.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

 • ارتباطات: کمک به دیگران، به اشتراک گذاری، پرسیدن سوالات درست
 • دلایل برقراری ارتباطات
 • افراد درونگرا برابر افراد برونگرا و سبک برقراری ارتباطات
 • صحبت کردن، داوطلبانه شدن، و شرکت در رویدادها
 • مشارکت در جوامع آنلاین
 • نحوه ارتباط برقرار کردن در مناسبت ها
 • آسان نمودن پیدا کردن مچدد شما برای کسی که شما را قبلا ملاقات کرده

بازگشت به قسمت بالا

برنامه کارآفرینی تازه واردان

داشتن یک کسب و کار می تواند یک گزینه جذاب برای شما در کانادا باشد. با این حال، عدم آگاهی در باره راه اندازی کسب و کار و بعد از راه اندازی، داشتن اطلاعات محدود از فرهنگ محل کار درکانادا، و داشتن انتظارات فرهنگی مختلف از منابع انسانی می تواند موانعی برای موفقیت تازه واردین به عنوان کارآفرینان باشد.

خدمات کمک در زمینه استخدام ، با همکاری با برنامه PEI کونکترز، برنامه کار آفرینی تازه واردان جهت کمک به غلبه بر موانع موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین در کانادا ارائه مي نمايددهد. کارشناسان به هدایت شرکت کنندگان از طریق اجزای سازنده یک طرح کسب و کار موفق کمک خواهند نمود. هر سال این برنامه به دوازده تازه وارد ارائه می شود.

کارگاه آموزشی شامل:

 • برنامه تحلیلی نه هفته، در طی هجده جلسه برای آگاهی و اطلاع
 • کارشناسان مواضیع مرتبط که در باره: تحقیقات بازار، قانون، بیمه، بازاریابی، پیش بینی های مالی کسب و کار، حسابداری و دفترداری ارائه مي نمايند
 • یادگیری در مورد اجزای یک طرح کسب و کار موفق
 • همکاری با ایده کسب و کار شما در یک فضاي گروهی راحت
 • بازخورد و حمایت از ایده کسب و کار شما

بازگشت به قسمت بالا

آماده سازی برای نمایشگاه کار و استخدام

نمایشگاه های شغلی یک وسیله عالی برای دیدار با تعداد زیادی از کارفرمایان احتمالی در یک زمان می باشد. حضور شما در این نمایشگاها مفید است زیرا که برای شما فرصت برقراری ارتباطات، پخش رزومه کاری خود، و بهبود مهارت های ارتباطات و مصاحبه می باشد.

این کارگاه سه ساعته شما را برای موفق شدن در بازاریابی مدارک تحصیلی و مهارتهای خود در یک نمایشگاه کار و استخدام کمک می نماید. یاد خواهید گرفت که چه همراه خود داشته باشید، نحوه هدف قرار دادن کارفرمایان احتمالی، نحوه برنده شدن در معرفی خود در 30 ثانیه، و چگونگی پیگیری با کارفرمایان .

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

 • معرفی موثر و پرسیدن سوال معتبر
 • رزومه، نمونه کارها، و کمک در نوشتن پوشش نامه
 • تکنیک های جلسات مصاحبه و نمایشگاهای استخدام
 • تحقیق در مورد یک کارفرما از قبل
 • درک بازار کار خود
 • چگونه یک ظاهر حرفه ای را ارائه دهيد
 • ایجاد ليست "A" و لیست "B" از کارفرمایان براي ملاقات
 • اجتناب از صف های طولانی و جمع آوری اطلاعات مفید
 • پیگیری با کارفرمایان پس از نمایشگاه کار

بازگشت به قسمت بالا

ارتباط فرهنگ ها از طریق فرهنگ

این همکاری نوآورانه و مشارکت سالانه، ارتباط فرهنگ ها از طریق فرهنگ (CCTC)، بین Creative PEI، و چندین تیم در انجمن تازه واردین در جزیره پرنس ادوارد، به تازه واردان که دارای آموزش، مهارت ها و یا علاقه به ممارست کردن به عنوان یک هنرمند و یا صنعتگر، برای ورود به بخش فرهنگی در جزیره پرنس ادوارد می باشند کمک نموده است. برنامه CCTC طیف وسیعی از برنامه ها را ارائه کرده است، از جمله:

 • رویدادهای ارتباطات
 • نمایشگاهای تجاری
 • نمایشگاه های هنری
 • نمایش اجرایی
 • برنامه های مطابقت: مطابقت هنرمندان تازه وارد با سازمان های فرهنگی موجود و یا مربیان
 • مجموعه کارگاها (از جمله موضوعات بازگو کردن داستان خود، استفاده از فیس بوک و Pinterest، با استفاده از Etsy ، و غیره)

اگر شما دارای تجربه سابق در بخش فرهنگ و علاقه مند به کار در بخش فرهنگ در کانادا می باشید، لطفا به مشاور استخدام خود اطلاع دهید.

بازگشت به قسمت بالا

رسانه های اجتماعی و حرفه شما

این کارگاه جنبه های مختلف رسانه های اجتماعی در زمینه استخدام را بررسی می نماید. از جستجوی کار موثر، تا رقتار حرفه ای آنلاین، و استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار بازاریابی. موضوعات بسياري پوشش داده شده است. کارشناسان در این کارگاه موضوعات را با بحث محتوای مناسب، لحن، و مدیریت زمانی آنلاین در چارچوب در حال تحول فرهنگ محیط کار در کانادا ارائه مي نمایند. شما نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی برای جستجوی کار خود و پیشرفت شغلی را باید یاد گیرید. این کارگاه بمدت سه ساعت می باشد.

سیستم عامل مورد بحث شامل LinkedIn، فیس بوک، توییتر، اینستاگرم، پینترست، ETSY، و دیگر است.

 • استانداردهای کانادا در زمینه رسانه های اجتماعی
 • نحوه استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی در جستجوی کار
 • ارائه انلاین شخص خود بصورت حرفه ای
 • رسانه های اجتماعی در محل کار و آنچه که مناسب است
 • بازاریابی تولیدات جدید و یا شرکت خود بصورت آنلاین
 • بهترین شیوه در رسانه های اجتماعی و ابزار برای موفقیت
 • چگونه به راه اندازی یک حساب LinkedIn و جلوگیری از کلاهبرداری

بازگشت به قسمت بالا

تمرین مهارت های مصاحبه

یادگیری در مورد مصاحبه شغلی در کانادا و تمرین مهارت های مصاحبه می تواند امکانات موفقیت در بدست آوردن کار برای یک تازه وارد را افزایش دهد. اگر شما یک تازه وارد به کانادا می باشید، می توانید درخواست قرار ملاقات از طریق مشاور استخدام خود با یک عضو تیم EAS نمایید. کارمندان بصورت متناوب این سرویس را به شما ارائه خواهند نمود و با تعیین وقت قبلی در دسترس خواهند بود تا با موكلين براي تمرين اجراي مصاحبه شغلی بصورت فردي همکاری نمايند.

در طول تمرین اجرای مصاحبه شغلی، انواع سوالات که ممکن است در ارتباط با یک صنعت و یا شغل خاص مطرح شود مشخص خواهد شد. مشاور استخدام یک مصاحبه نمونه را با شما اجرا خواهد نمود، به طوری که شما بتوانید پاسخ دادن به سوالات را تمرین نمایید. شرکت کنندگان آنچه که کارفرمایان انتظار آنرا دارند و نحوه ارائه شخص خود با اطمینان و بصورت حرفه ای ياد خواهند گرفت. مصاحبه شغلی شما میتوان توسط ویدیو و یا ضبط صوت ضبط نمود، تا بتوانید مصاحبه را تماشا و بازخورد را از مشاور استخدام دریافت نمایید.

موضوعات مورد بحث عبارتند از:

 • بینش به آنچه که استخدام کنندگان در یک رزومه در پی آن می باشند
 • انواع مختلف مصاحبه ها مانند مصاحبه شخصی و یا پیش تکمیلی توسط تلفن
 • نحوه آماده شدن برای مصاحبه و سوالات عمومی یک مصاحبه
 • تمرین مصاحبه ها
 • آنجه را که با خود در یک مصاحبه میبرید
 • اشتباهات رایج مصاحبه
 • سوالاتی که در پایان مصاحبه میتوان پرسید

تمامی اطلاعات محرمانه است. با مشاور استخدام خود توسط تلفن یا ایمیل تماس گیرید و درخواست وقت برای ملاقات جهت تمرین مصاحبه نمایید.

بازگشت به قسمت بالا

جلسات اطلاعاتی برای دانش آموزان بین المللی

مشاورین استخدام در انجمن تازه واردین با همکاری و تشریک مساعی با مددکار استقرار دانشجویان بین المللی، جلسه اطلاعاتی در دانشگاه UPEI یا هالند کالج را تنظیم خواهند نمود، بجهت:

 • معرفی خدمات موجود برای دانشجویان بین المللی در انجمن تازه واردین PEIANC
 • جستجوی کار و راهنمایی ها و تکنیک های نوشتن رزومه
 • مسیرهای برنامه های استخدام و اشتغال برای دانشجویان بین المللی
 • پیگیری فردی با مشاور استخدام

با تعیین وقت قبلی، کارمندان EAS با دانش آموزان بین المللی جهت ارائه کامل راهنمایی و مشاوره استخدام بصورت یک بیک ملاقات خواهند نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر با هر عضو از تیم استخدام تماس گیرید.

بازگشت به قسمت بالا

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Employment

تیم برنامه

Charlottetown
Cindy Chen

Cindy Chen
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 236

Godwin Paul

Godwin Paul
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 222

Vicky Ding

Vicky Ding
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 257

Monica Mahindra

Monica Mahindra
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 270

Nika Silinsh

Nika Silinsh
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 239

Scott Miller

Scott Miller
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 205

Summerside
Eric Myers

Eric Myers
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 224