خدمات کمک درزمینه استخدام برای تازه واردان

مشاوره در زمینه استخدام

برنامه خدمات کمک در زمینه استخدام (EAS) با بخش های دیگر انجمن تازه واردین PEIANC ( برنامه ارتباطات با جامعه ، خدمات استقرار تازه واردین، آموزش شمول فرهنگی ، خدمات دانش آموز مهاجر و تیم امدادرسانی به جامعه) جهت ارائه کمک در زمینه اشتغال که مناسب و پاسخگوی موانع مشخصی که تازه واردین با آن در کانادا مواجه می باشند همكاري مي نمايد.

اگر شما یک تازه وارد به کانادا مي باشيد، پس از ورود در جزیره پرنس ادوارد و اتمام ثبت نام شدن با انجمن تازه واردین PEIANC، می توانید جهت دیدار با مشاور استخدام EAS برای دريافت کمک با توجه به گزینه های شغلی خود قرار ملاقات درخواست نمایید. مشاور استخدام در ابتدا در مورد تحصیل، تجربه کار قبلی، مهارت ها و مدارک تحصیلی شما سوالاتی خواهد نمود.

EAS به شما توسط خدمات زیر کمک می کند تا کارجوی مستقل شوید:

 • کمک جهت شناسایی گزینه های شغلی در کانادا
 • کمک جهت تنظیم اهداف شغلی کوتاه مدت و بلند مدت
 • توسعه حرفه ای رزومه شما به سبک کانادایی و پوشش نامه
 • توضیح مسیر برای رسیدن به مجوز در حرفه انتخاب خود
 • کمک جهت یافتن مشاغل جایگزین در زمینه انتخاب خود
 • شناسایی گزینه برای ادامه تحصیلات بعد از دبیرستان و یا صدور گواهینامه
 • ربط شما با انجمن های حرفه ای و یا دیگر سازمان های مفید برای ایجاد ارتباط
 • جمع آوری اطلاعات در مورد بازار کار در زمینه شغلی انتخاب خود
 • یادگیری چگونگی جستجوی کار در کانادا
 • رجوع پرسشها در زمینه خود اشتغالی به منابع مناسب در PEI
 • شناسایی فرصت های داوطلب شدن جهت به دست آوردن تجربه کاری با ارزش در کانادا
 • ربط شما با کارفرمایان پتانسیل
 • کمک برای رسیدن به اهداف شغلی خود با ارائه مشاوره های مداوم و مربیگری
 • شناسائي فرصت ها جهت ساختن مهارت های حرفه ای
 • کمک جهت اقدام براي درخواست برنامه های يارانه مزد دولتي كه در دسترس مي باشد
 • مراجعه شما به ساير برنامه ها و خدمات مورد نیاز

مسیر براي صدور پروانه

اگر شما یک تازه وارد می باشید که تجربه کار قبلیتان در یک شغل تحت نظارت بوده است، احتیاج به یک مجوز، گواهی، و یا ثبت نام جهت کار کردن در حرفه خود در جزیره پرنس ادوارد را دارید. لیست رشته های حرفه ای زیر را بررسی نمایید و برای کمک جهت درک مسیر استخدام در شغل خود، و یا اگر شغل شما در لیست نمی باشد، لطفا از مشاور استخدام خود بپرسید.

 • حسابداران
 • معماران
 • دندانپزشکان
 • مهندسین
 • وکلا
 • تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی
 • پرستاران
 • داروسازان
 • پزشکان
 • مهارت های تجاری
 • معلمان
 • کامیونداران
 • دامپزشکان

هر تازه وارد به کانادا می تواند با برنامه خدمات در زمینه استخدام ثبت نام نماید، اگر که آنها:

 • در جزیره پرنس ادوارد زندگی می کنند، و
 • قانونا حق کار در کانادا را دارند

برنامه خدمات کمک در زمینه استخدام (EAS) به تازه واردان به کانادا برای پیدا کردن کار از سال 1995 کمک نموده است.

IRSA - ثبت نام موکل جدید
PEI Connectors
Atlantic Immigrant Career Loan Fund

Immigrating to Canada?

Free online tools, resources and courses designed to help you find a job in your field in Canada

Guide for Newcomers: Employment
راهنمای برای تازه واردین: آموزش بزرگسالان

تیم برنامه

Charlottetown
Cindy Chen

Cindy Chen
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 236

Godwin Paul

Godwin Paul
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 222

Vicky Ding

Vicky Ding
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 257

Monica Mahindra

Monica Mahindra
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 270

Nika Silinsh

Nika Silinsh
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 239

Scott Miller

Scott Miller
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 205

Summerside
Eric Myers

Eric Myers
Employment Specialist

(902) 628-6009 ext. 224