خدمات مشاوره پشتیبانی

مشاوره

کارمندان خدمات مشاوره پشتیبانی در IRSA به مهاجران جدید در برخورد با عوامل روانی و محیطی که ممکن است تأثیر منفی بر روند استقرار و سازگاری آنها داشته باشد کمک می کنند. این عوامل می توانند در تعیین آینده یک تازه وارد در کانادا از نظر سلامتی روان، موفقیت تحصیلی و اقتصادی و ادغام اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

چالش هایی که مهاجران جدید با آن روبرو هستند ممکن است شامل سازگاری با شیوه زندگی کانادایی، درک قوانین و برآورده کردن انتظارات اجتماعی باشد. کارمندان خدمات مشاوره پشتیبانی با ایجاد محیطی امن، محرمانه و حمایتی برای بحث در مورد نگرانی ها، کمک به حل مشکلات فردی و کار در جهت اهداف و مهارت های شخصی به افراد و خانواده ها کمک می نمایند.

مشاوره پشتیبانی در دفتر IRSA یا در منازل مراجعان از طریق مداخلات فردی و یا با هماهنگی در جلسات گروه حمایتی کوچک صورت می گیرد.

کارگاه های فرزندپروری

به عنوان بخشی از خدمات مشاوره ای پشتیبانی، انجن IRSA به طور منظم کارگاه های آموزشی والدین را برای مهاجران جدید برگزار می نماید.

همه والدین با مسائل مربوط به فرزندپروری مانند ارتباط ما بین والدین و فرزند، روابط با همسالان و انضباط سر وکار دارند.اما والدین مهاجر اغلب در حال یادگیری یک سیستم فرهنگی کاملاً جدید و به یک زبان جدید هستند. کارگاه های فرزندپروری جلساتی است که در مورد موضوعاتی مانند مهارت های فرزندپروری فعال، ایجاد روابط خانوادگی از طریق همکاری و ارتباط، مسئولیت پذیری و انضباط، و ایجاد شجاعت و عزت نفس بحث می شود.

شرکت کنندگان در این کارگاها فرصتی برای ملاقات با سایر والدین، به اشتراک گذاشتن تجربیات و دریافت حمایت و تشویق را خواهند داشت. نتیجه شرکت در این کارگاها بهبود ارتباطات خانوادگی، افزایش مهارت های فرزندپروری و بهبود زندگی خانوادگی می باشد.

برای اطلاع از برنامه وزمان کارگاه با تیم برنامه تماس بگیرید