تماس با ما

برای تماس با ما، لطفا فرم زير را پر وارائه نمائید. همه فیلدها براي ارسال فرم لازم می باشد. لطفا يك اداره یا فردی از كارمندان را انتخاب نمائيد تا بهتر بتوانيم پرسش شما را متوجه گرديم.

به ما کمک نمائيد تا پرسش شما را تحويل اداره مختص نمائيم
Contact form
Are you a real person? (no robots please)
  1.  
    Please answer the following question:
    What's 2+2?

تماس با ما

انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI
49 Water Street
Charlottetown, PE C1A 1A3
نقشه و مسیر راه

تلفن: 902-628-6009
فکس: 902-894-4928

IRSA - ثبت نام موکل جدید
Guide for Newcomers to PEI, Canada