کلاس های آمادگی آزمون شهروندی

Discover Canada
جزوه کشف کانادا (Discover Canada) از طریق وب سایت IRCC در دسترس است و می توان آن را به صورت آنلاین مطالعه کرد، و به عنوان یک کتاب صوتی گوش داد، و در قالب الکترونیکی به عنوان یک فایل PDF یا کتاب الکترونیکی دانلود نمود ویا به عنوان یک جزوه چاپی سفارش داد.

انجمن IRSA کلاس های آمادگی آزمون شهروندی را به مقیم دائمی که برای شهروندی کانادا درخواست داده است و برای نوشتن آزمون شهروندی پذیرفته شده است ارائه می دهد. این کلاس‌ها مطالبی از جزوه کشف کانادا (Discover Canada) را پوشش می‌دهد و نمونه ای از تست‌های آزمون شهروندی، وسایل کمک آموزشی و منابع تکمیلی را ارائه می‌کند. شرکت کنندگان باید موکلین ثبت نام شده با IRSA باشند.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از نمادهای کانادایی، حقوق و مسئولیت های شهروندان کانادایی، تاریخ کانادا، کانادای مدرن، مناطق کانادا، حکومت، عدالت، و سیستم های انتخاباتی کانادا.

کلاس ها در طی چهار جلسه ارائه می شوند و به صورت دوره ای قبل از تاریخ اجرای آزمون های شهروندی که برنامه ریزی شده برگزار می شوند. تاریخ ها از سال به سال متفاوت می باشد. کلاس ها معمولا از ساعت 6:00 الی 8:00 شب در دفتر اصلی IRSA برگزار می شود. در صورت ثبت نام تعداد زیادی از موکلین در این کلاس ها که بیش از ظرفیت پذیرش می باشد، اولویت بافرادی داده می شود که قرار است به زودی آزمون شهروندی خود را بنویسند.

از موکلین شرکت کننده در کلاس های آمادگی آزمون شهروندی خواسته می شود که چند دقیقه قبل از شروع کلاس حضور نمایند و یک کپی از جزوه Discover Canada با خود داشته باشند. این جزوه از طریق وب سایت اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در دسترس می باشد.

به محض اطلاع کارمندان انجمن IRSA از تاریخ آزمون شهروندی، کلاس های آمادگی آزمون شهروندی برنامه ریزی می شود. اگر شما مقیم دائمی هستید که برای شرکت در آزمون شهروندی کانادا آماده می شوید و موکل ثبت نام شده برای خدمات مهاجرین با انجمن می باشید، لطفاً جهت ثبت نام برای رزرو جا در کلاس بعدی، به ما ایمیل ارسال نمایید.

_ _

_ _
کلاس های آمادگی آزمون شهروندی

902-628-6009