برنامه مهارت های زندگی در کانادا

برنامه مهارت های زندگی در کانادا به هدف ارائه هدايت وحمايت به پناهندگان تازه وارد جهت کمک به سازگار نمودن زندگی آنان در کانادا تنظیم شده است. این برنامه در 12 هفته اول از ورود ارائه ميشود.

مواضيع ارائه شده متفاوت است ووابسته به نیازهای خاص پناهندگان ميباشد و ممکن است كه شامل بهداشت، زندگی در آپارتمان، قواعد ومعيارهاى پدر و مادر بودن در کانادا، و یا وسيله نقليه عمومی باشد.

برنامه کارگاه ها

برنامه مهارت های زندگی در کانادا نیز مجموعه ای از کارگاه های آموزشي در طیف گسترده ای از مواضيع مختلفه كه جهت همه تازه واردین ميباشد ارائه ميدهد، اين كارگاه ها با صرف نظر از رده مهاجرت مهاجرین میباشد. برای دانستن جدول این کارگاه ها، لطفا با ما تماس بگیرید:

اطلاعات جهت تماس در سمت راست صفحه پیدا کنید