آزمون ارزیابی سطح زبان در کانادا

ارزیابی زبان انگلیسی

آزمون ارزیابی سطح زبان در کانادا (CLBPT) اولین گام برای تازه واردین بالغ در هنگام ثبت نام برای آموزش زبان در استان جزیره پرنس ادوارد می باشد. داوطلبین برای امتحان باید در چهار زمینه ارزیابی گردند: خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن. پس از ارزیابی، تازه واردین به مدرسه آموزش زبان مورد انتخاب خود ارجاع خواهند شد. پس از ثبت نام در برنامه آموزش زبان، دانش آموزان باید به طور مستقیم با مدرسه آموزش زبان خود در مورد هر تغییرات، در ارتباط با کلاس های از دست رفته یا اطلاعات مربوط به برنامه کاری یا سفر خود ارتباط برقرار نمایند.

جهت واجد شرایط بودن برای گرفتن امتحان آزمایشی CLBPT به زبان انگلیسی بصورت رایگان در دفتر انجمن تازه واردین در جزیره پرنس ادوارد ، متقاضیان باید دارای:

  • وضعیت اقامت دائم در کانادا
  • بعنوان یک مهاجر تازه وارد که در حال حاضر در جزیره پرنس ادوارد ساکن می باشد
  • موکل ثبت شده در انجمن تازه واردین PEIANC باشد

تاریخ گرفتن اولین آزمون زبان معمولا در طی فرایند پذیرش در انجمن تازه واردین PEIANC برنامه ریزی خواهد شد.

اولین آزمون زبان CLBPT برای همه آنانی که وضعیت اقامت دائم دارند رایگان می باشد . در صورتی که باید آزمون برای بار دوم انجام شود، هزینه آن 50 دلار خواهد بود و نیز شامل همه ارزیابی ها برای افرادی که دارای وضعیت اقامت دائم نمی باشند.

ارزیابی زبان فرانسه

مهاجران فرانکفونی می توانند برای دریافت ارزیابی زبان فرانسه با مرکز داوطلبان Centre d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) de l'Île-du-Prince-Édouard، در انجمن اسکان فرانسوی زبانان ، در جزیره پرنس ادوارد ثبت نام نمایند.