برنامه ارتباطات کانادا Canada Connects - یک برنامه ادغام برای تازه واردین می باشد

برنامه ارتباطات کانادا چیست؟

برنامه ارتباطات کانادا، تازه واردین به کانادا را با يك داوطلب - شريك كه خود را كاملا درجامعه جزيره پرنس ادوارد تأسيس نموده است معرفی مينمايد. این برنامه جهت ايجاد فرصتي برای ادغام وسیع تر مهاجران جدید، بخصوص پناهندگان و کمک به آنان جهت سازگار نمودن زندگی خود در PEI و ایجاد ارتباط وپیوستگی طراحي شده است. این برنامه به تازه واردين كمك ياد گیری اصول فرهنگی وانتظارات جزيره و توسعه مهارت های زبان مينمايد. وهمچنین به بررسی فرصت های دیگري كه امكان دارد تازه واردین به آن علاقه مند باشند کمک می نماید. این برنامه با کمک داوطلبین چه فرد داوطلب و یا زن و شوهر و یا یک خانواده داوطلب ارائه می شود.

مهاجرين در هر سال برای ساختن یک زندگی جدید از برای خود وخانواده هايشان به كشور ما مي آيند. آنان از أصول، فرهنگ ها و شرایط مختلفه وارد جامعه ما ميشوند و ورود به یک محیط جدید، آنان را با چالش های بسیاری مواجه مينمايد. داوطلبين در برنامه ارتباطات کانادا به تازه واردين كمك مينمايند كه احساس خوش آمد بودن در جامعه جديد خود توسط گذراندن وقت با یکدیگر، بحث در مورد جنبه های مختلف زندگی در PEI و ایجاد ارتباط با افراد، گروه ها و سازمان های مختلف در جامعه ینمایند.

داوطلبان برنامه ارتباطات کانادا با دقت با تازه واردین با توجه به علاقه های مشابه و حرفه و شغل مشترک و سایر عوامل مخلتف مطابقت ميشوند.

داوطلبان در برنامه ارتباطات کانادا

به عنوان یک داوطلب در برای برنامه ارتباطات کانادا شما يك راهنما از براي زندگی در جامعه خود می شوید. این فرصتي مهيج از برای دیدار با افراد جدید و توسعه شبکه ارتباط جديد ومختلف ميباشد. و شما به عنوان یک داوطلب در اين برنامه، جامعه خود را با یک ديد کاملا متفاوت مشاهده خواهيد نمود.

داوطلبان برنامه ارتباطات کانادا چه کاری را انجام می دهند؟

ما از شما فقط درخواست گذاشتن وقت با شریک خود جهت صرف دو تا چهار ساعت در هفته برای مدت دو تا جهار ماه مينمائيم وآنهم بمنظور ارائه:

 • اطلاعات مربوط به آداب و رسوم کانادا، فرهنگ و جامعه
 • بینش در زندگی در PEI
 • صرف اوقات فراغت با هم
 • کمک معنوی
 • فرصتی برای تمرین زبان انگلیسی یا فرانسوی در محیط غیر رسمی
 • فرصتی برای شرکت در رویدادهای سرگرم کننده که بصورت رایگان توسط انجمن IRSA برگزار می شود

نباید از داوطلبان برنامه ارتباطات کانادا انتظار رود که در این زمینه خدماتی ارائه دهند:

 • مسکن
 • غذا
 • حمایت مالی

چه بهره ای از برای شما بعنوان یک داوطلب می باشد؟

داوطلب بودن در برنامه ارتباطات کانادا، فرصتی را برای ایجاد آگاهی وبصيرتي جدید و قدردانی ازموارد زير فراهم ميسازد:

 • فرهنگ های دیگر
 • سایر کشورها و ملیتها
 • انعطاف پذیری و پشتکار داشتن
 • دیدی جدید به جامعه خود