جشنواره تنوع فرهنگی DiverseCity

DiverseCity جشنواره خیابانی تنوع فرهنگی است كه سالانه توسط انجمن تازه واردین در جزیره پرنس ادوارد با همکاری دولت و تأمین کنندگان مالی شهرداری، حامیان مالی، داوطلبان و شرکای اجتماعی تنظیم گردیده است. این جشنواره، تنوع فرهنگهایی که در جزیره زندگی می کنند را جشن میگیرد، و به نمایش تنوع غذایی، موسیقی، رقص، هنر و صنایع دستی که نشان دهنده فرهنگهای مهاجربن اخیر، و همچنین بوميان، و نوادگان مؤسسين اوليه مهاجرت: آکادیان ها، انگلیسی ها ، ایرلندی ها، و اسکاتلندی ها را عنوان می نماید .

پس زمینه

در سال 2007، اولین جشنواره DiverseCity در خیابان ویکتوریا رو در شارلوتاون به عنوان یک جشنواره خیابانی جهت جشن گرفتن روز تنوع فرهنگی کانادا برگزار گردید. کارمندان تیم توسعه جامعه در انجمن تازه واردین PEIANC در ایجاد یک راه برای گرده همایی تازه واردان و جزیره نشینان در یک رویداد پر معنی و بصورت جشن در جستجو بودند. DiverseCity فرصتی برای ساکنین جدید جزیره جهت به نمایش گذاشتن فرهنگ ها، مهارت ها و استعدادهای خود، وهم زمان فرصتی برای جزیره نشینان جهت نمایش فرهنگ خود به تازه واردان فراهم نمود. جهت مشارکت تعداد بیشتری از مردم، این رویداد در هوای آزاد برگزار میگردید و با یک رقص خیابانی بعنوان آغاز فصل جشنواره تابستانی در جزیره پرنس ادوارد به پایان می رسید.

جشنواره های بعدی DiverseCity در هر سال بزرگتر و ویژگی این کنسرت از یک صحنه کوچک در خیابان ریچموند به یک صحنه بزرگتر و اصلی منتقل شد. چادرهای فعالیت ها بیشتر، و فروشندگان مواد غذایی و نمایشنامه ها اضافه گردید و تعداد شرکت کنندگان و نمایندگان فرهنگی هر سال رشد نموده است. رقص خیابانی یک عنصر مهم در این رویداد باقی مانده است با رهبری گروه های موسیقی من جمله گروه موسیقی روت ماثیانگ، اسکات پارسونز ، Les Gitans de Sarajevo ، کاونت اند کوبان کوکتیل و گروه موسیقی آی اند ذا ویلیج .

با تأمین بودجه، جشنواره تنوع فرهنگی DiverseCity به عنوان بخشی از جشن های تنوع فرهنگی در جزیره پرنس ادوارد PEI 2014، گسترش یافت. این جشنواره به رویداد سه گانه در 3 شهرستان استان PEI تبدیل گردید.

DiverseCity در حال حاضر

ججشنواره سالانه DiverseCity در حال حاضر بخش مهمی از جشنواره تابستانی جزیره پرنس ادوارد می باشد و در ماه های تابستان در مکان های مختلف در جزیره برگزار می شود. نوازندگان، فروشندگان، صنعتگران، گروه های اجتماعی و رهبران فعالیت ها، که در درجه اول مقیم در جزیره می باشند، در هر سال حدود هشتاد فرهنگ مختلف، از بومیان، تا مهاجرینی که در طول قرن ها و به خصوص در بیست سال گذشته جزیره PEI را خانه خود عنوان نموده اند به نمایش می گذارد. در سال 2016،جشنواره خیابانی تنوع فرهنگی DiverseCity دهمین سالگرد خود را در شارلوتاون جشن گرفت، و جشن شهروندی را به این رویداد اضافه نمود، که در طول روز جمعیت برآورد شده 15،000 شرکت کننده را جلب نمود. جشنواره DiverseCity فرصتی برای همه جهت جشن گرفتن تنوع جوامع در جزیره می باشد که بطور مستمر بعلت مهاجرت از نظر فرهنگی غنی تر گردیده است.