جشنواره تنوع فرهنگی DiverseCity

جشنواره تنوع فرهنگی DiverseCity سالانه توسط انجمن IRSA با همکاری دولت وتامین کنندگان مالی شهرداری وحامیان مالی و شرکای اجتماعی و داوطلبان برگزار می شود. این جشنواره به تجلیل از جمعیت وفرهنگ متنوع جزیره وبه نمایش گذاشتن تنوع غذایی و موسیقی زنده، رقص، هنر ومهارت‌ها و نمایش استعدادها، و صنایع دستی که نشان‌دهنده فرهنگهای مهاجرین و بومیان در استان می باشد عمل مي نمايد.

پس زمینه

اولین جشنواره تنوع فرهنگی DiverseCity در خیابان ویکتوریا رو در شارلوتاون در سال 2007 برگزار گردید. کارمندان تیم توسعه جامعه در انجمن تازه واردین در ایجاد یک روش برای گرده همایی جزیره نشینان جدید و قدیمی بودند تا بتوانند به شیوه ای معنی دار وبصورت جشن مناسبت روز تنوع فرهنگی کانادا را جشن بگیرند و از انجا ایده یک جشنواره خیابانی تولد یافت. جشنواره DiverseCity فرصتی برای مهاجران جدید بود تا فرهنگ های خود را به نمایش بگذارند و نیز فرصتی برای ساکنان جزیره که فرهنگ های خود را به تازه واردان معرفی نمایند. این مراسم با اجرای موسیقی زنده و رقص خیابانی به پایان رسید.

از آن زمان به بعد،جشنواره DiverseCity هر سال بزرگتر گردید. چادرهای فعالیت ها بیشتر، و فروشندگان مواد غذایی و نمایشنامه ها اضافه گردید و تعداد شرکت کنندگان و نمایندگان فرهنگی با هر رویداد سالانه افزایش یافت.

در سال 2014، جشنواره DiverseCity به یک نمایشگاه چند رویدادی گسترش یافت که در هر سه شهرستان استان برگزار می‌شود و اکنون بخشی ضروری از مجموعه جشنواره تابستانی جزیره پرنس ادوارد می باشد.

به مناسبت دهمین سالگرد جشنواره در سال 2016، برگزارکنندگان جشنواره DiverseCity به اضافه جشن مراسم شهروندی برای شروع رویدادها در شارلوتاون اقدام نمودند و اکنون تجلیل از جدیدترین کانادایی ها در این جشنواره به یک سنت تبدیل شده است.

جشنواره DiverseCity در حال حاضر

جشنواره تنوع فرهنگی سالانه DiverseCity در ماه های تابستان در چندین مکان در جزیره برگزار می شود. مجریان برنامه، فروشندگان، صنعتگران، گروه های اجتماعی و رهبران فعالیتها هر سال حدود هشتاد فرهنگ مختلف را بنمایش می گذارند. این جشنواره فرصتی است برای همه تا بتوانند تنوع فرهنگی جزیره که به لطف مهاجرت به طور مداوم از نظر فرهنگی غنی تر می شود را جشن بگیرند.