راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

نظم و قانون

نظام قضایی کانادا در بسیاری از عرصه های مختلف زندگی، از تمام افراد کانادایی محافظت می کند. در این بخش از راهنما، اطلاعاتی در مورد حقوق و مسئولیت های قانونی در کانادا و جزیره پرنس ادوارد ارائه می شود. موارد زیر، موضوعات مطرح شده در این فصل می باشند:

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.