راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

رویارویی با فوت در خانواده

چگونگی رویارویی با مرگ ، برای انسان، یکی از سخت ترین مشکلات می باشد. این موضوع زمانی مشکل تر خواهد بود که مورد فوت برای یک عضو خانواده یا یکی از عزیزان نزدیک اتفاق افتاده باشد.

کارهایی که باید هنگام وقوع فوت در خانواده انجام داد

در صورتیکه با مورد فوت در خانواده یا عزیزان روبرو شوید ، بعضی از نکات فوری را باید ابتدا انجام دهید:

 • بقیه اعضاء خانواده و دوستان نزدیک را مطلع نمایید.
 • در صورت لزوم، مدیر و همکاران یا مرتبطین شغلی متوفی را مطلع نمایید.
 • به رسم و رسومات مذهبی توجه داشته و با موسسه مذهبی مرتبط تماس بگیرید.
 • اگر وصیتنامه ای موجود است (مدرکی از متوفی در مورد چگونگی برخورد با اموال و یا سفارشی در مورد مراسم تشییع و تدفین ) آنرا پیدا کرده و وکیل یا مسئول انجام مراسم را از آن مطلع سازید.
 • در صورت لزوم ، برای مراقبت از کودکان برنامه ریزی نمایید.
 • هماهنگی لازم را با دوستان و وابستگان که ممکن است بخواهند در مراسم تشییع و تدفین شرکت کنند انجام دهید.
 • یک نفر را برای جوابگویی تلفن، زنگ در و گرفتن پیغامها معین نمایید.
 • با یک موسسه تشییع و تدفین، برای انجام برنامه ریزی مراسم تماس بگیرید.[نگاه کنید به منابع مرتبط]

هنگامی که با موسسه تشییع و تدفین تماس می گیرید باید اطلاعات زیر را ارائه نمایید:

 • نام شما
 • شماره تلفن شما
 • چه کسی فوت شده است؟
 • زمان فوت
 • کجا فوت شده است؟
 • علت مرگ
 • نام پزشک متوفی

بعد از آن بمنظور تکمیل برنامه ریزی های لازم، باید قرار ملاقاتی را در موسسه تشییع و تدفین تنظیم نمایید. مدیر موسسه، اقدامات مورد نیاز جهت انتقال جنازه به این موسسه را انجام داده و توضیحات لازم را در مورد مراحل مراسم تشییع و تدفین به شما ارائه خواهد کرد.

موسسه همچنین میتواند به شما در طی مراحل اداری و دولتی مربوطه جهت ثبت فوت و صدور گواهی رسمی فوت کمک نماید. برای ثبت فوت بصورت رسمی، باید اطلاعات متوفی را بشرح زیر به موسسه تشییع و تدفین ارائه نمایید:

 • نام و نام خانوادگی متوفی
 • تاریخ و محل تولد
 • آدرس
 • شماره بیمه همگانی (SIN) و شماره کارت بهداشت PEI
 • شغل
 • وضعیت تاهل و نزدیکترین خویشاوند
 • نام پدر و محل تولد
 • نام مادر و محل تولد
 • تاریخ و محل فوت

پس از مراسم تشییع و تدفین، ممکن است لازم باشد موارد زیر را پیگیری نمایید:

 • تماس با شرکت بیمه عمر ( در صورت وجود قرارداد )
 • درخواست برای مزایای فوت که شامل بازنشتگان کانادا می شود و مزایای بازماندگان
 • اطلاع به بانک ، تعاونی اعتباری ، شرکت سرمایه گذاری و دیگر موسسات مالی مرتبط
 • در صورتیکه متوفی تنها زندگی می کرده، اطلاع رسانی به صاحبخانه(در صورت وجود)، شرکتهای ارائه دهنده تسهیلات خانه، و اداره پست
 • اطلاع رسانی به سازمانهایی که متوفی به آن تعلق داشته است

غم خواری عزادار

از دست دادن یک فرد نزدیک، شما را از جهات مختلف متاثر می سازد. در PEI گروه هایی هستند که می توانند با فراهم نمودن منابع و حمایتهای عاطفی، به شما و خانواده شما در مواجهه با غم و اندوه کمک نمایند.
[نگاه کنید به منابع مرتبط]

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.