راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

بهداشت

یکی از امور مهم در زندگی ، حفاظت از سلامتی شخصی و سلامتی خانوادگی است.جهت انجام این امر ، باید از خدمات مراقبت بهداشتی و چگونگی دسترسی به آنها اطلاعات کافی داشته باشید.

برای دسترسی به خدمات رایگان اولیه بهداشتی در PEI ، باید هر کدام ازاعضای خانواده دارای یک کارت بهداشت PEI باشند.

برای درک بهتر سیستم خدمات مراقبت بهداشتی در PEI ، در این بخش از راهنما، موضوعات زیر توضیح داده می شوند :

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.