راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

مزایای مالیاتی

در کانادا ، مزایا و اعتبارات مالیاتی فدرال و استانی وجود دارد که برای کمک به خانواده ها و افراد دارای درآمد متوسط یا کم طراحی شده است. این برنامه ها توسط آژانس درآمد و مالیات کانادا (CRA) اداره می شود.

در حالی که ممکن است شما از مزایا یا اعتبارات دیگری برخوردار شوید ، دو برنامه اي كه بايد بلا فاصله پس از ورود به PEI برای آن اقدام نمایید عبارتند از:

  • در صورت داشتن فرزند ، مزایای مالیاتی فرزندان
  • اعتبار GST / HST

مزایای مالیاتی فرزندان در کانادا

مزایای مالیاتی فرزندان در کانادا (CCB) مبلغی است که معاف از مالیات است و بصورت ماهیانه به خانواده های واجد شرایط برای کمک به هزینه های تربیت فرزندان زیر 18 سال پرداخت می شود. CCB ممكن است شامل مزایای کمک به کودکان معلول و ناتوان و سایر برنامه های استانی مرتبط باشد.

مبلغی که دریافت خواهید کرد به تعداد فرزندان واجد شرایط و سن آنها و درآمد خانواده شما بستگی دارد.

روش درخواست CCB

فقط یکی از والدین یا سرپرستان باید درخواست CCB را نماید و این شخص در درجه اول مسئول مراقبت و تربیت کودک می باشد.

به عنوان متقاضی ، شما همچنین باید شرایط زیر را رعایت کنید:

  • شما باید با فرزند خود زندگی کنید و فرزند باید زیر 18 سال باشد.
  • شما باید جهت مقاصد مالیاتی مقیم کانادا باشید.
  • شما یا همسرتان یا شریک عرفی شما باید یک شهروند کانادایی ، مقیم دائم ، یک شخص حمایت شده یا یک مقیم موقت در کانادا باشید که در 18 ماه گذشته در کانادا زندگی کرده است و هنوز مجوز معتبر اقامت در کانادا را دارید.

اگر فرزند شما در PEI متولد شده است ، می توانید همزمان با ثبت نام نوزاد در PEI ، با استفاده از خدمات درخواست اتوماتیک مزایای CCB را درخواست نمایید. [نگاه کنید به منابع مرتبط]

اگر فرزند شما در خارج از کانادا تولد شده است ، باید فرم درخواست مزایای مالیاتی در کانادا CCB ووضعیت اقامت در کانادا و فرم اطلاعات مربوط به درآمد را پر و امضا نمایید. فرم اصلی خود را همراه با هر فرم و مستندات اضافی مورد نیاز به مرکز مالیاتی تعیین شده ارسال نمایید. [نگاه کنید به منابع مرتبط]

مزایای معلولیت و ناتوانی فرزندان

مزایای معلولیت و ناتوانی فرزندان (CDB) مبلغی است که معاف از مالیات بوده و بصورت ماهیانه به خانواده هایی که واجد شرایط دریافت مزایای مالیاتی کودکان می باشند و از فرزند زیر 18 سال که دارای ناتوانی و معلولیت جسمی یا ذهنی شدید است مراقبت می نمایند پرداخت می گردد. برای دریافت این مزایا ، باید گواهی اعتبار مالیات بر ناتوانی را دریافت کنید که توسط پزشک متخصص تأیید شده است. [نگاه کنید به منابع مرتبط]

اعتبار GST / HST

مالیات کالاها و خدمات (GST) یا مالیات هماهنگ بر فروش (HST)، مالیاتی است که شما هنگام خرید در کانادا پرداخت می نمایید. برنامه اعتبار GST / HST پرداخت مبلغی معاف از مالیات است که هر سه ماه یکبار به افراد و خانواده های دارای درآمد پایین و متوسط پرداخت می شود تا کمکی باشد برای جبران تمام یا بخشی از GST یا HST که توسط آنها پرداخت شده است.

درخواست اعتبار GST / HST

اگر مقیم جدید در کانادا هستید ، یکی از فرم های زیر را برای درخواست اعتبار GST / HST تکمیل نمایید:

  • در صورت داشتن فرزند: فرم برنامه مزایای مالیاتی فرزندان در کانادا را تکمیل و امضا کنید تا برای کلیه برنامه های مزایای فرزندان و خانواده ، از جمله اعتبار GST / HST تقاضا نمایید.
  • اگر فرزند ندارید: فرم درخواست برنامه اعتبار GST / HST برای افرادی که مقیم کانادا می شوند را تکمیل و امضا نمایید.

فرم تکمیل شده را به مرکز مالیات خود ارسال نمایید. [نگاه کنید به منابع مرتبط]

پس از آن ، اگر واجد شرایط دریافت اعتبار GST / HST باشید ، جهت دریافت آن فقط باید مالیات بر درآمد خود را هر ساله ثبت نمایید.

بعد از درخواست

برای ادامه دریافت مزایای مالیاتی که برای شما مجاز است ، باید:

  • مالیات بر درآمد خود را هر سال به موقع ثبت کنید حتی اگر درآمدی در سال نداشته باشید. اگر همسر یا شریک عرفی دارید ، آنها نیز باید هر سال مالیات خود را ثبت نمایند.
  • به روز رساتی اطلاعات شخصی خود با آژانس درآمد و مالیات کانادا CRA.
  • حفظ و نگهداری از اسناد خود در صورتی که آژانس درآمد و مالیات کانادا CRA این اسناد را به عنوان بخشی از فرآیند اعتبار سنجی درخواست نماید.

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.