راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

دریافت حقوق

در صورتیکه در کانادا شاغل هستید، مبلغی که توسط کارفرما به شما پرداخت میگردد، حقوق خالص شده یا "درآمد قابل پرداخت" به شما خواهد بود. این مبلغ که به شما پرداخت می شود ، مبلغی است که کارفرمایتان پس از کسر کسورات از اصل حقوق یا "درآمد ناخالص"شما، به شما پرداخت می نماید.

کسورات حقوق ماهیانه

کارفرمایان موظف هستند سه مورد کسورات اجباری (MERCs) را در کسورات حقوق کارمندان خود اعمال نمایند . این موارد عبارتند از :

  • مالیات بر درآمد
  • طرح بازنشستگی کانادا
  • بیمه اشتغال EI

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد مالیاتی است که بر روی درآمد شما وضع میگردد. بسیاری از برنامه ها و خدمات دولتی که در سطوح فدرال و استانی برای مردم کانادا ارائه می گردد، از طریق همین درآمد مالیاتی می باشد.

طرح بازنشستگی کانادا (CPP)

CPP پولی است که توسط دولت فدرال ذخیره می گردد تا در هنگام بازنشستگی جهت تامین حقوق دوران بازنشستگی شما مورد استفاده قرار بگیرد. این ذخیره همچنین میتواند در صورت وقوع فوت یا از کار افتاده شدن شما ، به خانواده شما کمک نماید.

بیمه اشتغال (EI)

EI یک طرح بیمه دولت فدرال است که می تواند در شرایط زیر به شما کمک های مالی ارائه نماید:

  • از دست دادن شغل،
  • بیماری یا مجروح شدن که باعث عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما در مدت بیماری شود،
  • دوران زایمان یا مرخصی والدین ، ​​
  • احتیاج داشتن یکی از بستگانتان به مراقبت شما بعلت بیماری شدید و وخیم.

چنانچه میزان ساعات کار شما به اندازه ای شده باشد که واجد شرایط دریافت مزایای EI شده باشید، در این صورت در هنگام جستجو برای کار جدید یا در صورت بروز بیماری یا جراحت ، داشتن یک فرزند جدید یا در صورت نیاز یکی از بستگان بیمار و در حال احتزار شما به مراقبت، مبالغی به شما پرداخت خواهد شد.

سایر کسورات

بعضی از موسسات علاوه بر کسورات فوق، کسورات دیگری را نیز اعمال می نمایند ، مانند : برنامه های بهداشتی ، سهم بازنشستگی ، اتحادیه های کارگری ، و غیره

در اینجا یک صورتحساب حقوق بعنوان نمونه مشاهده می گردد :

Pay Statement

کارفرمایان معمولا حقوق کارکنان خود را هر دو هفته یکبار و در یک روز مشخص از هفته پرداخت می کنند. شما حقوق خود را بصورت چک دریافت نموده و یا مستقیما به حساب بانکی شما واریز می گردد. در هر صورت شما صورتحساب حقوق خود را دریافت خواهید کرد. صورتحسابی که همراه چک می باشد معمولا فیش حقوقی یا "payslip" نامیده می شود.

مقدار مالیات بر درآمد ، CPP ، و EI کسر شده از حقوق شما بستگی به میزان درآمد شما دارد. هر چه در آمد بیشتر باشد میزان پرداخت بیشتر خواهد بود. همچنین ، سازمان مالیاتی کانادا دو بار در سال (ژانویه و جولای) تغییرات اندکی را در میزان درصد کسورات اجباری اعمال می نماید.

مقدار سایر کسورات بستگی به محل اشتغال شما دارد. گاهی اوقات هزینه های برنامه های بهداشتی و کمک حقوق بازنشستگی ، بین کارفرما و کارمند تقسیم می شود.

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.