راهنمای آنلاین برای تازه واردین به جزیره پرنس ادوارد ، کانادا

پول و امور مالی

رسیدگی صحیح به امور مالی، یکی از مسئولیتهای مهم زندگی در کانادا است. برای دستیابی به این منظور ، شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

  • باز کردن یک حساب بانکی در اسرع وقت
  • پرداخت به موقع قبض ها و صورت حساب ها و بایگانی آن در پوشه قبض های پرداخت شده
  • ایجاد و نگهداری پرونده مالیات درآمد شخصی (income tax) برای هر سال
  • برنامه ریزی بودجه ماهیانه و توجه به آن (درآمد و مخارج)

برای کمک به شما برای درک و مدیریت بهتر پولتان در کانادا ، این بخش از راهنما اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

مجوز Creative Commons
راهنمای آنلاین برای تازه واردان به جزیره پرنس ادوارد، کانادا © توسط انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported می باشد.
MMX

تمام تلاش ما بر این است که اطلاعات درج شده در این راهنما همواره دقیق و به روز باشد . لذا از شما خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا خطا با ما تماس بگیرید.